Fin i frakkelommen

Marit Tveito Om forfatteren
Artikkel

Øyri, A

Medisinsk lommeordbok

3. utg. 193 s. Oslo: Det Norske Samlaget, 2002. Pris NOK 238

ISBN 82-521-6087-5

Ulempen med de fleste ordbøker er at de er store. En lærebok kan man ta med seg i vesken, men en ordbok i tillegg blir for mye å bære på. Medisinsk lommeordbok løser plassproblemet. Formatet er godt, boken måler ikke mer enn 16,5 ¥ 12 cm. Du har plass til mer i frakkelommen enn bare denne.

Boken er ment for grupper i helsevesenet som trenger en mindre bok enn den store ordboken, slik som skoleelever, studenter og folk flest. For medisinstudenter vil nok boken være litt knapp som eneste ordbok, men den kan være en god hjelp i undervisningen.

Det er lett å finne frem, forbokstaven står på vanlig måte i grått i høyre, øvre hjørne. Nøkkel for forståelse og forkortelser finner man på innsiden av omslaget. Plassen er utnyttet til fulle, det er ingen blanke sider.

Medisinsk lommeordbok kom første gang ut i 1996, og denne tredje utgaven har med en del nye ord og oppdaterte Internett-adresser. Boken inneholder nå 6 000 av de viktigste oppslagsordene i Norsk medisinsk ordbok, som også er skrevet av samme forfatter. Audun Øyri (1926 – 2002) var spesialist i indremedisin og nefrologi. Norsk medisinsk ordbok kom ut første gang i 1988 og er fremdeles den mest omfattende medisinske ordboken i Norden.

En fordel med den nye utgaven er at tilsvarende engelske eller internasjonale uttrykk er føyd til etter de fleste oppslagsordene. Dette letter videre litteratursøk for dem som ikke er godt kjent med internasjonal medisinsk terminologi.

Bakerst finner man referanseverdier for mange laboratorieprøver. Dette vil nok studenter som ennå ikke kan normalverdiene på rams, sette pris på. Undertegnede er fremdeles student, og har tidligere hatt stor glede av forfatterens store ordbok på lesesalen. Den lille boken kommer nå til å være med overalt.

Anbefalte artikler