Nye spesialister

Artikkel

Godkjent i sentralstyrets møte 9.4. 2003

Allmennmedisin

Georgies Dardamissis

Stig Örjan Hansson

(overført fra Sverige)

Bodil Herrström

(overført fra Sverige)

Guttorm Dahl Johnsen

Holger Kette

Anders Magnus Lagerlöf

(overført fra Sverige)

Audhild Egeland Torp

Hartmut Vogel

Jan Cornelis Walig

Allmennmedisin – fornyelse

Bjørn Martin Aasen

Jørgen Bjorvand

Margarete Blatter-Krog

Kjell Bræin

Terje Christiansen

Anne Hilde Crowo

Agneta Danielsson

Norunn Kirkebø Elde

Truls Birger Erichsen

Kjersti Helen Follesø

Arnt L. Grav

Marit Kristin Gullberg

Ann-Margret Haaland

Lars Erik Halvorsen

Thomas Iver Holter

Gunnar Johannessen

Gunn Ingeborg Johnsen

Tore Karsrud

Anne Luise Kirkengen

Kirsten I. Valebjørg Knutsen

Rolf Erik von Krogh

Sverre Lundevall

Kjell Moss

Helge Kristian Opsjøn

Øystein Berger Pedersen

Anne Berit Pettersen

Teis Vidar Quale

Magne Anders Ranum

Torunn Ree

Bjørg Aasland Reinertsen

Jan L. Rodtwitt

Taranjit Singh Sethi

Knut Spikkeland

Olav H. Stadheim

Bjørn Arne Stausland

Stein L. Stokke

Axel M. Sund

Kjell Sveen

Kjell D. Sørli

Trude Tonning

Leif Erik Traasdahl

Marie I. Wilson

Anestesiologi

Torben Andersen

(overført fra Danmark)

Mats Arne Holmkvist

(overført fra Sverige)

Matts Olof Nyhlén

(overført fra Sverige)

Barnekirurgi

Trine Sæther Hagen

Barne- og ungdomspsykiatri

Bernadette Maria van den Hout

Marit Mong Slørdahl

Barnesykdommer

Ansgar Berg

Håkon Bergseng

Endokrinologi

Anders Palmstrøm Jørgensen

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Anne Froholdt Johanssen

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Gunhild M.T. Bærheim

Ellen Lian

Line Charlotte Libo Soler

(overført fra Frankrike)

Anne-Lone Wollen

Elin Ødegaard

Generell kirurgi

Tone Holmås

(overført fra Sverige)

Lars Fredrik Norum

Sujata P. Parkar

Gustav Pedersen

Even Østheim

Hjertesykdommer

Henrik Nordström

(overført fra Sverige)

Tor Ivar Stakkevold

Hud- og veneriske sykdommer

Nina Birgitta Teigen

Indremedisin

Steen Joop Bonnema

Henrik Nordström

(overført fra Sverige)

Nevrologi

J.H. Odd Almström

(overført fra Sverige)

Karen Schønberg Moe

Nukleærmedisin

Tore Bach-Gansmo

Ortopedisk kirurgi

Mats Joel Andersson

(overført fra Sverige)

Patologi

Ulla Randen

Trond Viset

Plastikkirurgi

Tomm Kristian Bjærke

Hilde Anita Bøe

Psykiatri

Karl-Erik Klevebring

Åse Birgitte Lyngstad

Lars Onsrud

Radiologi

Emad Bakir

Anette Nordström

(overført fra Sverige)

Adolf Thrainsson

Gry Charlotte Wikran

Revmatologi

Elisabeth Peen

Samfunnsmedisin

Nils Høva

Øyesykdommer

Julian Raffael Ekstrand

Veileder i allmennmedisin

Anne Korsæth

Veileder i samfunnsmedisin

Arnt O. Ree

Anbefalte artikler