Spennende valg i Molde

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Ved fristens utløp var det mange navn på listen over aktuelle kandidater til Legeforeningens nye politiske ledelse.

– Valgkomiteen har en viktig oppgave, sier komiteens leder Anne-Cathrine Næss. Komiteen møttes første gang på leder-samlingen9. og 10. april, før det hadde de kun hatt kontakt per e-post.

– Vi har fått inn mange forslag fra ulike organisasjonsledd og steder i landet. Det er flott å se at alle nivåer i foreningen er opptatt av hvem som skal sitte i den daglige ledelse av foreningen, sier Næss.

– Det er store utfordringer ved den nye organiseringen av tillitsvalgte i helseforetakene, og vi må lage forslag til en ledelse som dekker disse utfordringene, sier valgkomiteens leder.

Med seg i komiteen har hun Torkel Steen og Eirik Bø Larsen.

– Viktige faktorer som geografi, kjønn og erfaring, er av betydning. Samtidig er det viktig å få inn nye personer. Vi har søkt å finne en fornuftig balanse og har laget et forslag til et sentralstyret som både ivaretar interessene til dem som er svært politisk interessert og de som har fokus på den faglige interessen, sier hun.

– Fristen for å sende inn forslag på kandidater var 1. mars, men vi har tatt imot forslag også etter den tid.


Hotell Seilet i Molde, som skal huse årets landsstyremøtet, ligger på et sted hvor det var medisinsk aktivitet allerede i 1716. Reknes hospital for spedalske, senere Reknes Pleiestiftelse for spedalske og Reknes Sanatorium for tuberkulose, lå like ved der hotellet nå ligger.

Reknes hospital var fra åpningen i 1716 og frem til slutten av 1950-tallet en betydningsfull institusjon i Molde. Bygningene dominerte i bybildet. Pasientene satte også sitt preg på byen, og skapte til dels både usikkerhet og frykt.

Edvard Kaurin, en av Legeforeningens stiftere, var overlege ved sykehuset fra 1880-årene.

Til landsstyremøtet vil det bli laget et hefte med historien om Reknes hospital.

Anbefalte artikler