T. Bjerkedal & O. Thune svarer:

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vi takker for Arne Sandervangs kommentar. Det gir oss anledning til å understreke at vårt utgangspunkt ikke er økonomi, men en ofte brukt antakelse om at arbeidsgivernes utgifter til sykelønnsordningen tilsvarer folketrygdens. Denne antakelse bygger på en beregning av fordeling av sykefraværsdager på arbeidsgiverperioden, som utgjøres av de første 16 dager av sykefraværet som arbeidsgiver skal dekke, og dagene deretter som folketrygden skal erstatte. Denne fordelingen er ikke lenger som tidligere antatt 50 – 50, men nærmere 1/3 på arbeidsgiver og 2/3 på folketrygden. Vårt poeng er at om det fortsatt er noen som bruker fordelingen av sykefraværsdager for å gi et anslag på sykelønnsordningens totale kostnader, bør de legge de nyeste tall til grunn.

  Det må til slutt anføres at vi i våre beregninger benytter kalenderdager og ikke tapte arbeidsdager, som er utgangspunktet for det økonomiske oppgjør. Forskjellen vil gi utslag i Sandervangs regnestykker.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media