Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

Antall medlemmer totalt i Den norske lægeforening etter avdeling per 20.9. 1982 og per 28.3. 2003, samt prosent økning.

Avdeling

1982

2003

 % økning

Østfold

284

771

171

Akershus

402

1 465

264

Oslo

1 464

4 115

181

Hedmark

234

595

154

Oppland

237

568

140

Buskerud

308

743

141

Vestfold

250

670

168

Telemark

222

540

143

Aust-Agder

114

324

184

Vest-Agder

210

531

153

Rogaland

328

1 057

222

Hordaland

536

1 752

227

Sogn og Fjordane

107

308

188

Møre og Romsdal

261

730

180

Sør-Trøndelag

334

1 086

225

Nord-Trøndelag

129

362

180

Nordland

232

698

201

Troms

192

778

305

Finnmark

57

226

296

Yngre legers forening1

3 081

(5 010)

63

Totalt i Norge

8 982

17 319

93

Utland

267

408

53

Totalt legemedlemmer

9 249

17 727

92

Norsk medisinstudentforening (Nmf)

3 505

Totalt Dnlf

9 249

21 232

130

[i]

[i] ¹   Endret status fra avdeling til yrkesforening 1.1. 1994. Medlemstallet er derfor med i summeringen for 1982, men ikke for 2003

Kilder: Årbok for Den norske lægeforening 1982 – 1983 side 169 og Den norske lægeforenings medlemsregister 2003.

Ny og eldre legefakta

Relativt sett har medlemstallet i fylkesavdelingene i løpet av de siste 20 år økt mest i Troms, Finnmark og Akershus legeforening. Totalt sett økte medlemstallet i Legeforeningen i denne perioden med 130 %, fra 9 249 til 21 232.

Norsk medisinstudentforening (Nmf) var i 1982 ikke en del av Legeforeningen. Dersom Nmf holdes utenfor, er økningen i medlemstallet 92 %.

I samme periode økte folketallet i Norge med knapt 11 %.

Anbefalte artikler