Hjerte-lunge-redning før defibrillering?

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Det kan være gunstig å gi hjerte-lunge-redning før defibrillering ved noen tilfeller av hjertestans utenfor sykehus.

Pasienter som fikk ventrikkelflimmer utenfor sykehus og ventet på ambulanse i mer enn fem minutter, hadde bedre overlevelse dersom de fikk hjerte-lunge-redning før defibrillering, viser en ny norsk studie publisert i JAMA (1).

Studien omfattet 200 pasienter som fikk ventrikkelflimmer utenfor sykehus. Om lag halvparten av dem ble «sjokket» umiddelbart når ambulansen ankom, mens den andre halvparten fikk hjerte-lunge-redning i tre minutter før defibrillering. Lyktes ikke defibrillering, ble hjerte-lunge-redning gitt i ett minutt i den første gruppen og tre minutter i den andre før ytterligere sjokk ble gitt.

Det var ingen forskjeller i prehospital dødelighet eller ett års overlevelse mellom gruppene. Men når forfatterne skilte ut alle tilfellene der ambulansen ankom mer enn fem minutter etter hjertestans, viste det seg at 58 % (37/64) av pasientene som fikk hjerte-lunge-redning først, oppnådde spontan sirkulasjon, sammenliknet med 38 % (21/55) i gruppen som ble sjokket direkte. 22 % (14/64) i den første gruppen overlevde sykehusoppholdet mot bare 4 % (2/55) i den andre gruppen, mens ett års overlevelse var 20 % respektive 4 %.

– Studien viser at det er viktig å under-søke når det er er aktuelt å prioritere hjertekompresjon fremfor defibrillering hos pasienter med langvarig ventrikkelflimmer, sier anestesiolog Eirik Skogvoll ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Studien omtales på lederplass i samme tidsskrift. Der påpekes visse metodologiske begrensninger (2).

– Resultatene tolkes i forhold til en tidsmessig inndeling av materialet som studien ikke var designet for. Det gir tilfeldighetene større spillerom, sier Skogvoll.

Anbefalte artikler