Nytt om navn

Artikkel

DIXI-Prisen 2002 til Helle Nesvold

Overlege Helle Nesvold (f. 1950), Akuttmottaket ved Oslo kommunale legevakt, er tildelt DIXI-Prisen 2002 som hvert år deles ut til en person eller bedrift som hjelper ofre for seksuelle overgrep.

I begrunnelsen for tildelingen legges det vekt på at Helle Nesvold har gjort et uvurderlig arbeid for voldtatte i Oslo. Voldtektsmottaket ved Oslo legevakt var det første i landet da det åpnet, og Nesvold har vært med siden forberedelsesfasen og oppstarten i 1985. Hun har spesielt arbeidet med å utvikle rettsmedisinske rutiner, og har drevet opplæringsvirksomhet knyttet til ulike helsepersonellgrupper og politiet, både i Oslo og andre byer i landet. I de senere årene har hun hatt økende fokus på oppfølgingstilbud til overgrepsutsatte.

DIXI Landsforeningen for voldtatte er en medlemsbasert organisasjon uavhengig av myndigheter og andre interessegrupper. Foreningen arbeider for å hjelpe voldtektsofre og deres pårørende, spre informasjon om senskader samt drive holdningsskapende og forebyggende arbeid.

Anbefalte artikler