Artikkel

Har du lest?

 1. Hva er metoden for artikkelen signert Søren Jacob Bakke og medarbeidere i dette nummer?

 2. Hvordan debuterer sykdommen multippel sklerose, ifølge forfatterne av samme artikkel?

 3. Hvordan stilles den definitive diagnosen, ifølge oversiktsartikkelen fra Rune Midgard og medarbeidere?

 4. Hvilket år ble de diagnostiske kriterier for multippel sklerose revidert, og av hvem?

 5. Hvem er målgruppe for boken Tæt på epilepsi, som Bernt A. Engelsen har anmeldt i dette nummer?

 6. Mener anmelderen at Mogens Dam og Lennart Gram oppfyller sin intensjon med boken?

 7. Hvor i NATO-landet Tyrkia ligger senteret for dokumentasjon av tortur og behandling av torturofre, og som Bjørn Oscar Hoftvedt rapporterer fra?

 8. Hvilken norsk organisasjon har støttet opprettelsen av senteret?

 9. Hvem, hvor gammel og hvilken spesialitet har personen som Tom Sundar har intervjuet i dette nummer?

 10. Hvilken stilling besitter vedkommende i dag, hva er fremtidsplanen og med hvilken begrunnelse?

Svar:

 1. En gruppe av norske nevroradiologer har gjennomgått litteraturen for å utarbeide en anbefaling om MR-diagnostikk ved mistenkt multippel sklerose.

 2. Sykdommen debuterer vanligvis med en klinisk monosymptomatisk presentasjon, men har videre et karakteristisk forløp med multifokalt, residiverende preg, mens 10 – 15 % av pasientene har et progredierende forløp fra starten.

 3. Den definitive diagnosen bygger på evnen til å påvise lesjoner som opptrer i forskjellige avsnitt av sentralnervesystemet på ulike tidspunkter.

 4. I 2001 presenterte et internasjonalt nevrologpanel reviderte diagnostiske kriterier (McDonald-kriteriene).

 5. Boken er tenkt som en håndbok for personer med epilepsi, deres pårørende samt for alle yrkesgrupper som har med personer med epilepsi å gjøre.

 6. Ja, Bernt A. Engelsens konklusjon er at Mogens Dam og Lennart Gram (red.) har skrevet en meget god populærvitenskapelig bok om alle vesentlige aspekter ved epilepsi.

 7. Diyarbakir ligger en times flytur østover fra Ankara ved elven Tigris. Byen regnes som hovedstaden for tyrkiske kurdere.

 8. Senteret ble opprettet med hjelp blant annet fra Norsk Forum for Ytringsfrihet.

 9. Hanne Flinstad Harbo er nevrolog og 39 år gammel.

 10. Siden 1997 har Harbo vært forsker ved Immunologisk institutt, Rikshospitalet. Fra høsten 2003 har hun og en likesinnet kollega planlagt å dele en overlegestilling ved Ullevål universitetssykehus. Tanken er å alternere mellom klinikk og forskning i perioder på tre måneder om gangen.

Anbefalte artikler