Nytt fra nett

Artikkel

SARS-test tilgjengelig for sykehus i Norge

Folkehelseinstituttet har klar en hurtigtest for SARS-diagnostikk, men den er forbeholdt de største sykehusene. Testen er basert på molekylærbiologisk PCR-teknikk og gir prøvesvar ca. ett døgn etter at legen har undersøkt pasienten.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=1255

Formidabel kreftøkning i vente

Krefthyppigheten forventes å vokse med 50 % på verdensbasis de neste 20 årene, ifølge World Cancer Report som Verdens helseorganisasjon har utgitt.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1300

Skryt til norske e-helseløsninger

– Norge er langt fremme når det gjelder digitale løsninger i helsesektoren, sier Gard Titlestad, forskningsråd ved Norges faste delegasjon i EU.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1297

Færre tenåringsaborter

I 2002 ble det utført vel 2 200 svangerskapsavbrudd blant tenåringer i Norge, mot 2 450 i 2001. Denne andelen er den laveste som er registrert i noe år siden loven om selvbestemt abort ble innført fra 1979, melder Statistisk sentralbyrå.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1276

Utarbeider plan for smittevern i Nord-Norge

Helse Nord RHF har startet arbeidet med en felles smittevernplan for Nord-Norge. Tidligere hadde hver enkelt fylkeskommune ansvaret for smittevernarbeidet.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1272

I mål med Humant genom-prosjekt

Kartleggingen av menneskets arvemasse er endelig fullført, to år tidligere enn det som opprinnelig var planen. Da kartlegging startet i 1990, regnet man med at genomets 3,5 milliarder DNA-basepar i beste fall kunne kartlegges i løpet av 15 år, dvs. innen 2005.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=1211

Ny bioteknologilov rundt hjørnet

– All bruk av bioteknologi må bygge på respekten for menneskeverdet og vernet av personlig integritet og råderett, sa helseminister Dagfinn Høybråten da han la frem forslag til ny bioteknologilov.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=1178

Private helsetjenester omfattes av pasientskadeloven

Forsikringsselskapene skal behandle krav om erstatning etter pasientskader i private helsetjenester. Det er klart etter at regjeringen la frem forslag til endring i pasientskadeloven.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=1160

To av ti får erstatning etter Dent-o-sept-saken

35 pasienter har fått medhold etter at Norsk pasientskadeerstatning har mottatt 278 saker med krav om erstatning etter Dent-o-sept.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1146

Skal bestemor kunne bli mamma?

Nylig fikk en svensk-israelsk kvinne på 58 år tvillinger. Teknikken utfordrer i stadig større grad de naturgitte grensene, og det er ikke lenger en umulighet for kvinner å føde barn etter klimakteriet.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=1139

Anbefalte artikler