Generalforsamling/kurs

Wenche Brunell Om forfatteren
Artikkel

Alment praktiserende lægers forening avholder generalforsamling fredag 13.6. 2003 kl 11.45 på Rica Arctic Hotel, Kirkenes.

Foreløpig sakliste:

  1. Årsberetning

  2. Aktuelle saker

  3. Valg av nytt styre

  4. Forslag til endring av Aplfs lover

  5. Forslag til endring av instruks for landsrådet

  6. Regnskap

  7. Budsjett

I forbindelse med generalforsamlingen arrangeres kurs i «ungdomsmedisin» i tiden 12. – 14. juni. Kurset er søkt godkjent som klinisk emnekurs med 16 timer/poeng til spesialiteten allmennmedisin.

Program med invitasjon til hele arrangementet er sendt samtlige medlemmer av yrkesforeningen og er også å finne på Aplfs hjemmesider. Påmeldingsskjemaet i programmet sendes Via Flyspesialisten i Kirkenes snarest.

Anbefalte artikler