Hjelpepleieres yrkesløp

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Abrahamsen, A

  Hvorfor utdanne to pleiere for å få én?

  En studie av yrkesløpet til hjelpepleiere og sykepleiere. 277 s, tab. Oslo: Unipax, 2002. Pris NOK 298

  ISBN 82-530-2426-6

  Institutt for samfunnsforskning og Unipax startet i 2001 et samarbeid for å publisere doktoravhandlinger med høy kvalitet og samfunnsaktualitet. Boken er en utgivelse i denne serien, og retter seg primært mot samfunnsforskere, mot universitets- og helsepolitiske miljøer.

  Avhandlingen til Abrahamsen er en svært aktuell og grundig beskrivelse av yrkesløp og yrkesdeltakelse hos hjelpepleiere. Den er et viktig bidrag til å bygge opp kunnskap om hvordan familiesituasjon, livsløp, holdninger og verdier hos ulike grupper kvinner påvirker deres yrkesliv.

  Studien følger en gruppe på 435 hjelpepleiere utdannet i 1976 gjennom en lengre periode. Hjelpepleierne er utdannet etter «gammel ordning» dvs. som voksne, og nær halvparten er etablerte og ferdig med småbarnsfasen. Hjelpepleiernes yrkesløp diskuteres med utgangspunkt i data fra en gruppe sykepleieres yrkesløp. De to gruppene er imidlertid relativt ulike, idet de aller fleste av sykepleierne er utdannet før de etablerer familie, og hele 76 % av sykepleierne har små barn i undersøkelsesperioden. Aldersforskjellen og forskjellen i familiesituasjon mellom de to gruppene er viktig, ikke minst fordi forfatteren for-står utviklingen av kvinners yrkesløp nett-opp som et resultat av samspillet mellom familiesituasjon og livsvilkår for øvrig.

  Selv om forfatteren problematiserer forskjellene, blir jeg som leser stadig litt forvirret i forhold til i hvilken grad forfatteren mener boken er en studie av hjelpepleieres og sykepleieres yrkesløp, eller om det primært er en studie av hjelpepleiere, mens sykepleiernes yrkesløp er en referanseramme for å forstå sentrale mekanismer bak hjelpepleiernes mobilitet ut og inn av yrket. Aktualiteten i temaet får meg til å lure på om ikke boken burde vært redigert noe mer bort fra avhandlingens form.

  Bokens tittel pirret nysgjerrigheten min – og genererte spørsmål som: Er det mer «lønnsomt» å drive voksenopplæring av hjelpepleiere enn å legge utdanningen til videregående skole? Er det mer «lønnsomt» å utdanne hjelpepleiere enn sykepleiere? En redigering til en noe friere form kunne både ha gjort boken mer lettlest og kunne ha stilt forfatteren friere til å trekke diskusjoner omkring helsefaglige og utdanningspolitiske spørsmål litt lenger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media