Godt grunnlag for strukturdebatt i landsstyret

Nytt fra nett
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lederkonferansen i Legeforeningen var samstemte i at fag må stå sterkt i foreningen og at det lokale nivået må rustes opp. Innføring av et nytt regionsnivå mellom Legeforeningen lokalt og sentralt ble møtt med atskillig skepsis.

  En hel dag var satt av til å drøfte organisasjonsutvalgets innstilling, som nylig har vært på høring, da sentralstyret og omkring 50 ledere fra yrkesforeningene, fylkesavdelingene og spesialforeningene møttes til den årlige lederkonferansen. Utvalgets innstilling skal drøftes på landsstyremøtet 20.–22. mai i Molde.

  Organisasjonsutvalget fikk ros for grundig arbeid og for å ha satt i gang en nødvendig debatt om foreningens organisering. Det ble kommentert som en svakhet at utvalget ikke har utredet hva endringsforslagene vil koste. Blant annet av den grunn mente mange at landsstyret i Molde neppe kan realitetsbehandle innstillingen.

  Lederkonferansens motstand mot å dele Legeforeningen inn i fem regioner var merkbar på tvers av yrkesgrenser og geografi.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1161

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media