Blodprøver som rutine ved statinbehandling

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Produsentene anbefaler å kontrollere lever- og muskelenzymer regelmessig ved bruk av statiner. En studie tyder på at nytteverdien av blodprøvene er liten.

Statiner senker serum-kolesterol og reduserer risikoen for hjerte- og karsykdommer. Medikamentene er blitt svært populære etter at de kom på markedet for omkring 15 år siden – så populære at det for spøk er foreslått å tilsette statiner til drikkevannet (1). For noen år siden fant man imidlertid overraskende mange tilfeller av rabdomyolyse hos pasienter som fikk en spesiell type statin. Dette, sammen med at medikamentet fører til en viss transaminasestigning hos noen pasienter, førte til at produsentene anbefalte regelmessig måling av muskel- og leverenzymer ved bruk av kolesterolsenkende medikamenter.

Regelmessige blodprøver koster penger, og representerer en ekstra belastning for pasient og behandler. Nå viser en undersøkelse av 1 134 pasienter at det ikke var noen tilfeller av signifikant unormale blodprøver som kunne tilskrives statinbehandling (2). I en kommentar til funnene hevdes at rutinemessige blodprøver sannsynligvis bidrar lite til å forebygge bivirkninger hos pasienter som bruker statiner (1).

– I vår praksis er vi enige om at hyppig gjentatte blodprøver er unødvendig ved statinbehandling, sier Ellen Sve, allmennlege ved Gjerdrum legesenter. Vi forsøker likevel å holde oss til de retningslinjene vi har, selv om disse varierer med ulike medikamenttyper. Stort sett måler vi lever-enzymer og CK ved oppstart, etter tre måneder, og deretter årlig – og selvsagt dersom pasienter får myalgier eller symptomer på leversykdom. Selv har jeg flere ganger opplevd at pasienten klager over muskelsmerter, og at CK da er forhøyet. Dersom medikamentet ble seponert, forsvant plagene, og blodprøvene gikk tilbake til det normale, sier Sve.

Anbefalte artikler