Mer nytt fra byrået

Artikkel

Gjennom mange år var «Meddelelser fra Den Norske Lægeforenings byrå og sekretariat» en fast seksjon. Så også i Tidsskriftets 56. årgang.

Skipslægestilling

Assistentlæge søkes for emigrantskip chartret av Forente Nasjoner for transport av «displaced persons» fra Italia til Australia.

Hotell til leie

Hotell med ca. 30 senger og stor privatleilighet bortleies til læge som ønsker å drive nervesanatorium eller rekonvalesenthjem. Hotellet har i alle deler et helt førsteklasses utstyr. Har en vidunderlig beliggenhet og ligger sentralt til. Henvendelse under bill. mrk. «Ideelt sted» sendes Lægeforeningen.

Assistentlægestilling

Assistentlægestilling ved Mosjøen og Vefsn sykehus, Mosjøen, er ledig fra ca. 1. mars 1950 eller om mulig tidligere. Lønn etter Yngre lægers forenings regulativ. Leilighet for gift læge. – Søknader sendes overlægen.

Peugot 203

I automobilfirmaet Bertel O. Steens annonse i forrige nr. 15 – 16 av «Tidsskriftet» om overnevnte bil var ved en beklagelig trykkfeil anført 48 HK istedenfor riktig 42 HK.

Stjålet!

Den 10. november ble det stjålet en brun lægekoffert med rødbrun fór, inndelt i rom. Inneholder bl.a.: Et blodtrykksapparat mrk. «Bau» i metallkasse. Et Sicca hemometer nr. 13 727. Et sort etui med utstyr for Otoskopi ophthalmoskopi mrk. «Goowland». Et hvitt lægeetui med instrumenter for kirurgisk førstehjelp (tysk modell). Et impregnert tøyetui (grønt) inneh. bl. a. 1 rundt forniklet sprøyteetui med en 1 ml sprøyte, en 2 ml sprøyte, en 5 ml sprøyte og videre forskjellige medikamenter og ampuller. – Læger som får tilbud om kjøp av de ovenfor beskrevne instrumenter bes melde fra til politiet.

Kandidatstilling

Kandidatstillinger ledig ved Lierasylet fra oktober. Lønn kr. 7825. Fradrag for hus, lys og brenne kr. 300 for 1 rom, kr. 600 for 2. Søknad sendes overlæge Lingjærde innen 5. sept.

Flakvad

Rungsted Kyst, Danmark. I herskapelig pensjon mottas spiritusmisbrukere til antabus kur med sideløbende gruppeterapi. Læge O. Martensen-Larsen.

Post søkes

Halvutdannet sykepleierske, sluttet grunnet tuberkulose, nå frisk etter Pnevmothorax, ønsker post, helst lægekontor. Kun skriftelig henv. – Lægeforeningen henviser.

Flytninger og bosettinger

Tidligere misjonærlege i China Margit Mortensen har i november i år bosatt seg som praktiserende læge i Stavanger.

Hus til salgs

Stort herskapelig hus, sentralt og usedvanlig vakkert beliggende i Nord-Odal, 10 mil fra Oslo, meget godt bygd og vedlikeholdt, til salgs for takstpris kr. 98 000. Huset har tilhørt den tidligere nu avdøde distriktslæge, som har drevet lægepraksis i bygden i 56 år. Det kan påregnes en meget god og inntektsbringende praksis.

Anbefalte artikler