Nyttig om epilepsi

Bernt A. Engelsen Om forfatteren
Artikkel

Dam, M

Gram, L

Tæt på epilepsi

Hvad du bør vide om epilepsi. 3. utg. København: Forlaget www.epilepsy.dk Pris DKK 250

ISBN 87-90767-55-1

Boken er en dansk populærvitenskapelig fremstilling av epilepsi med alle viktige aspekter. Den omtaler epilepsiens historie, inndeling av anfallstyper og status epileptikus, som er særlig langvarige samt kompliserte anfall. Videre beskrives anfall hos nyfødte, sped- og småbarn, feberkramper, ungdomsepilepsi og forskjellige årsaker til epilepsi. Diagnostikk av epilepsi er oppdatert til de siste aktuelle undersøkelsesmetodene, og behandling av epilepsi omtales i større detalj med oppdaterte preparatomtaler for alle aktuelle medisiner mot epilepsi som også er i bruk i Norge. Omtalen er summarisk, men en god orientering.

Medisinske, psykologiske og sosialmedisinske sider omtales, og boken er tenkt som en håndbok for personer med epilepsi, deres pårørende samt for alle yrkesgrupper som har med personer med epilepsi å gjøre.

Boken er skrevet av to av verdens mest anerkjente epileptologer. Den tredje utgaven er ført i pennen av Mogens Dam, etter Lennart Grams død. Boken er velskrevet og lett forståelig for en person uten faglige forkunnskaper om epilepsi. Den inneholder en nyttig liste over medisinske fremmedord til hjelp i forhold til det som er vanlige medisinske betegnelser innen epilepsiomsorgen.

Boken er skrevet for et dansk publikum. Derfor er enkelte avsnitt, som regler for sertifikat, ikke helt tilpasset norske forhold. Visse sosialmedisinske problemer kan også finne andre løsninger i Norge enn i Danmark, men med disse forbehold er boken meget informativ og lettlest.

Trykkvaliteten er god, mens bildekvaliteten ikke er fullt så god som i første utgave. Imidlertid er den til å leve med. Konklusjonen blir at dette er en meget god populærvitenskapelig bok om alle vesentlige aspekter ved epilepsi.

Anbefalte artikler