m2012/6
Minileder
Forsidebildet
I dette nummeret
Fra redaktøren
Brev til redaktøren
Kommentar
Originalartikkel
Oversiktsartikkel
Medisinen i bilder
Legemidler i praksis
Noe å lære av
Kronikk
Medisin og kunst
Medisinsk historie
Internasjonal medisin
Medisinsk etikk
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Intervju
Kuriosa
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media