Forsvarer legers uavhengighet

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Verdens legeforening (WMA) er bekymret over måten en rekke regjeringer søker å påvirke legenes egne organer.

  WMA viser blant annet til den slovakiske regjeringen som har tatt skritt for å frata den slovakiske legeforeningen myndighet og en ny polsk lov som vil holde leger økonomisk ansvarlig for administrativt underskudd i det polske helsevesenet.

  – Det er svært betenkelig når et lands myndigheter vil begrense organisasjoners mulighet til å utføre sine aktiviteter, sier Hege Gjessing.

  WMA har reist sterke innvendinger mot det de ser på som det mest alvorlige eksempelet – den tyrkiske regjeringens forsøk på å fjerne grunnleggende funksjoner og roller i den tyrkiske legeforeningen. WMAs leder Dr. Mukesh Haikerwal sier at regjeringer som forsøker å undergrave friheten til legenes egne styrende organer undergraver pasienters tilgang til omsorg. Ved å innføre mer statlig kontroll begrenser de uavhengige kliniske beslutningsprosesser og introduserer mindre selvbestemmelse drevet av pasientens behov.

  WMAs generalsekretær Dr. Otmar Kloiber sier at WMA nå vil diskutere med den tyrkiske legeforeningen hvordan de best kan gi sin støtte i kampen for at foreningen kan opprettholde sin uavhengighet.

  Les mer: www.wma.net/en/40news/20archives/2012/2012_01/index.html

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media