Kiropraktikk, legemidler eller øvelser ved nakkesmerter?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kiropraktisk behandling ved akutte nakkesmerter er mer effektivt enn medikamentell behandling, men effekten av enkel rådgivning og hjemmeøvelser er like god.

  Manipulasjonsbehandling ved nakkesmerter er omdiskutert, og det foreligger få kliniske studier om effekten. I en studie som nylig er publisert i Annals of Internal Medicine (1), ble 272 voksne personer med uspesifikke nakkesmerter i opptil 12 uker randomisert til tre typer behandling: manipulasjonsbehandling hos kiropraktor, konsultasjon hos lege med forskrivning av legemidler etter skjønn eller to rådgivningstimer og hjemmeøvelser.

  De som fikk manipulasjonsbehandling, rapporterte mindre smerte etter to, tre, seks og 12 måneder enn de som fikk legemidler (p = 0,01). De som fikk rådgivning om hjemmeøvelser, hadde mindre smerte etter seks måneder enn de som fikk legemidler (p = 0,02). Det var ingen vesentlige forskjeller i smerte mellom manipulasjonsgruppen og øvelsesgruppen på noe tidspunkt i studieperioden. Selvrapportert funksjonsevne, pasienttilfredshet og generell helsestatus var tilnærmet lik i alle gruppene i hele perioden.

  – Denne studien viser små forskjeller mellom kiropraktikk, legemidler og øvelser ved akutte nakkesmerter, sier professor Vinjar Fønnebø ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin i Tromsø. – Studien har en praktisk og pragmatisk tilnærming som ligger tett opptil klinisk praksis – oppfølgingen ble i stor grad bestemt av den enkelte behandler. Slike studier kan imidlertid ikke identifisere hvilken komponent av den gitte behandlingen som er ansvarlig for effekten. Ved nakkesmerter ville det også vært relevant å inkludere en gruppe som ikke får behandling i det hele tatt. Den gode effekten av enkel rådgiving og hjemmeøvelser er verdt å merke seg, ettersom dette er det billigste og sikreste behandlingsalternativet, sier Fønnebø.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media