Teamtrening – også nødvendig i helsevesenet

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Eriksen, Jonas

  Krise- og beredskapsledelse

  Teamtrening. 277 s, ill. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2011. Pris NOK 379

  ISBN 978-82-02-33429-1

  I nesten alle krevende akuttsituasjoner må helsepersonell samarbeide. Vi er avhengig av interaksjon mellom flere personer, gjerne med ulike yrkesbakgrunner eller spesialiteter. Det er typisk at man oftest har nye og ukjente makkere i teamet. En akutt operasjon, hjertestans i pasientens hjem, et traumemottak og en dårlig intensivpasient er alle situasjoner som likner hendelser i oljeindustrien, luftfarts- og skipsindustrien og politiet. En gruppe personer som ikke nødvendigvis er vant til å jobbe sammen, må treffe kritiske beslutninger basert på utilstrekkelige opplysninger under tidspress og med vitale konsekvenser. Dette kan man trene på, og med stor sannsynlighet dermed oppnå bedre beslutninger og utfall.

  Denne boken er egentlig ment for personell som arbeider i team, eller med teamutvikling i beredskapsorganisasjoner som militæret og i myndighetenes kriseledelse, hos flygeledere, på oljeplattformer og i fengselsvesenet.

  Forfatteren har en engelsk mastergrad i risiko, krise- og katastrofehåndtering, og er brann- og HMS- ingeniør. Han gjennomgår teamtrening systematisk, etter først å ha forklart behov og begreper grundig. Videre tar han for seg metoder for å definere mål for trening, treningsmetoder og muligheter for å evaluere treningseffekten, i tillegg til å diskutere ulike treningsstrategier. I siste kapittel beskriver Eriksen nødvendige rammevilkår for å lykkes med teamtrening.

  Boken inneholder mange relevante eksempler, de fleste fra norske hendelser. Dette gjør den lettlest og enkel å relatere til hverdagen. Forfatteren har tydeligvis også stor innsikt i voksenpedagogikk, og han gir mange nyttige oppdaterte litteraturreferanser.

  Helsevesenet baserer seg på en usystematisk bruk av team i de mest krevende situasjonene. Hadde samfunnet visst hvor lite vi har tatt inn over oss av den viten som finnes om team og teamtrening, ville pasientene blitt skremt. Det hadde aldri gått i luftfarten, selv om noen av de mest illustrerende eksemplene tyder på at det faktisk forekommer i andre sammenhenger i samfunnet, med høy risiko og krav om rask og kompetent teamfunksjon i krisesituasjoner.

  Jonas Eriksen beskriver bruk av briefing og debriefing som en effektiv måte å forbedre og lære av teamarbeid. Her er et stort uutnyttet potensial i hverdagssituasjoner i norsk helsevesen, som ikke engang krever planlagte treningssituasjoner.

  Som initiativtaker til teamtrening (Stiftelsen BEST Bedre & systematisk teamtrening) var det morsomt å anmelde denne boken. Det som vi har utviklet, var langt på vei basert på «sunn fornuft», og viser seg å være metoder og prosesser som er parallelle i helt andre organisasjoner. De er godt beskrevet fra andre samfunnsområder i denne teksten.

  Jeg anbefaler boken til alle i helsevesenet som har funksjoner som teamleder, eller har ansvar for beredskapsarbeid, og ikke minst til ledere i helseforetakene. Etter å ha lest eksemplene på konsekvenser av manglende teamarbeid, bør treningen blomstre!

  Oppgitte interessekonflikter:

  Forfatteren er medstifter av Stiftelsen BEST som er omtalt i boken og i anmeldelsen, men har ingen økonomisk eller annen interesse i bok eller anmeldelsen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media