Samlingspunkt for Buskerudleger

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

En nyttig møteplass for faglig diskusjon og hyggelig samvær kollegaer i mellom. Slik vil Tom Henri Hansen at lokalforeningen skal være for medlemmene.

Tom Henri Hansen leder Buskerud legeforening. Foto Ellen Juul Andersen

– Leger er travle folk og vi konkurrerer med andre interesser, sier Tom Henri Hansen, foretakstillitsvalgt for legene i Vestre Viken og leder i Buskerud legeforening. Han ble valgt i 2011 og betegner seg selv som ganske fersk. På spørsmål om det er moro, svarer han både ja og nei. – Det er hyggelig samvær med kolleger, men jeg følte at jeg fra før hadde en ganske full kalender, slik at det var vel egentlig ikke plass til mer, sier han med et smil.

Han kommer rett fra et møte med en jurist i Legeforeningen som bistår en kollega, da Tidsskriftet har avtale med ham.

Høringsarbeidet er krevende

Buskerud legeforening har styremøter hver sjette til åttende uke. – Vi følger opp høringer, og det er veldig arbeidskrevende. Min forgjenger var flink til å gå gjennom, jeg har ikke vært like flink, slik at vi plukker ut det som er relevant. Det har gått opp for meg hvor viktig høringsarbeidet i Legeforeningen er, og hvor stor påvirkningsmulighet vi har. Kunnskap om at det ofte er andre enn leger som jobber med disse i sekretariatet, gjør innspillene viktige.

Fagmøte om yrkespolitiske problemstillinger

– Vi prøver å ha et fagmøte om yrkespolitiske problemstillinger. I fjor hadde vi temaet stillingstrygghet for leger med utgangspunkt i noen saker. Medlemsmøtene har vi noen ganger på sykehuset. Jeg skulle ønske alle at det hadde kommet flere yngre leger på møtene. Min oppfordring er; ta kontakt.

Styret ønsker å forholde oss til legene i hele Buskerud. Vi er opptatt av å ha et godt forhold til eldre leger og ønsker at alle medlemmer skal kjenne til kollegastøtteordningen. Jeg opplever som foretakstillitsvalgt at jeg brukes i en del slike sammenhenger, men det er viktig å være klar over at vi har en slik ordning. Oppfordringen er: Bruk den, ta kontakt, den er til for dere.

Nytt sykehus i Buskerud?

Det har vært flere utredninger om det nye sykehuset i Buskerud. Alt fra plassering på Gullhaug, syd for Drammen, til et nytt tomteforslag på Ytterkollen i Nedre Eiker kommune, nord for Drammen.

– Buskerud legeforening har ikke vært aktive i denne debatten. Vi ser oss ikke tjent med en polemikk om lokalisering. Vi har noen samtaler kolleger i mellom, men det begynner å bli litt tretthet fordi det har vært mange forslag.

Primært ønsker jeg et sykehus der det kan bygges fortest. Nå åpner det seg en mulighet for å slå sammen sykehusene i Drammen og Kongsberg og få et nytt moderne sykehus. Min erfaring fra Sørlandet sykehus, er at når man tar et nytt sykehus i bruk, så blir samtidig mange prosesser mer strømlinjeformet. Det var kanskje vel så viktig med forbedringen i organiseringen som selve det nye bygget. Denne siden skal ikke undervurderes, sier Hansen.

I Vestre Viken er Nils Fr. Wisløff administrerende direktør. Han ledet også utredningen som senere førte til samhandlingsreformen. – Jeg har sans for Wisløff. Han har bred kunnskap om mange felt innen helsevesenet og forvaltningen. Han er en interessant person og vi skal ha ham som foredragsholder på neste møte i Buskerud legeforening.

Bør lokalforeningene utvikles mer?

– Vi har en ny og dyktig president med krevende oppgaver foran seg. Det blir spennende å følge henne. Jeg synes vi får god støtte fra Legeforeningen sentralt. Jeg tror det er behov for et sosialt miljø som har en ramme utenfor jobben for legene. Kanskje lokalforeningene bør utvikle seg til noe nytt som gjør oss attraktive for yngre leger i dag. Jeg tar gjerne i mot innspill, smiler Hansen.

Buskerud legeforening

Leder: Tom Henri Hansen. Styremedlemmer: Anne Hilde Crowo, Gunnar Hjorth, Jon Storstein, Kolbjørn Kasin, Kristian Kristiansen, Nils Kristian Klev og Ole Henrik Krat Bjørkholt.

Buskerud legeforening har 1056 medlemmer, hvorav 883 er yrkesaktive. Det er 53 % menn og 47 % kvinner. Omlag 58 % arbeider i spesialisthelsetjenesten, i underkant av 30 % i primærhelsetjenesten. Det er 49 turnusleger; 35 i sykehus og 14 i primærhelsetjenesten.

14,5 % av medlemmene har utenlandsk statsborgerskap. Disse representerer 30 ulike nasjonaliteter. Gjennomsnittsalderen for yrkesaktive medlemmer under 70 år er 44,3 år, mens landsgjennomsnittet er på 44,8 år. Litt spesielt med Buskerud er at det eneste helseforetaket i fylket må deles med et annet fylke, nemlig Akershus. Medlemmene i Vestre Viken fordeler seg på 68,5 % i Buskerud og 31,5 % i Akershus legeforening.

Den største legearbeidsplassen er Vestre Viken helseforetak som består av Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Bærum sykehus, samt Klinikk for psykisk helse og rus, Klinikk for medisinsk diagnostikk, Klinikk for intern service og Klinikk for prehospitale tjenester

Anbefalte artikler