En nyttig gave

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lauveng, Arnhild

  Noe mye mer annet

  Ungdom og psykisk helse. 335 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2011. Pris NOK 339

  ISBN 978-82-15-01954-3

  «Livet er ofte vanskelig. Ting skjer som ikke skulle skjedd. Folk gjør ting de ikke skulle ha gjort. Av og til gjør det mer vondt å være menneske enn det vi egentlig orker.» Med disse ordene innleder Arnhild Lauveng sin fjerde bok. Som psykologspesialist, med omfattende personlige og profesjonelle erfaringer og kunnskaper, vet hun hva ulik grad av psykiske symptomer i ungdomsårene kan innebære og hvordan de bør håndteres både privat og faglig. I tillegg har forfatteren illustrert første side av hvert kapittel med fargeglade og fantasirike illustrasjoner.

  I første del, Fortellinger om ungdom, omtales 13 unge med varierende grad av psykiske vansker og diagnoser. De spenner fra Mona som er sliten og strever for hardt, til Kristian som får en psykose. Samtlige er beskrevet på en realistisk, lett forståelig og klinisk relevant måte. Det er også eksempler på hvordan en kjæreste, søster eller datter kan oppleve psykisk sykdom hos en de er knyttet til.

  Den andre delen inneholder ni kapitler med viktig informasjon, bl.a. om psykiske sykdommer, bruk av diagnoser, hvordan få hjelp, taushetsplikt, innleggelse, medisiner og prognose – alt fremstilt på en lett forståelig og nyansert måte.

  Et hovedbudskap til de unge er at uansett hva som er problemet, går det an å få det bedre: «Varer vanskene mer enn noen uker – si ifra til noen voksne du stoler på.» Her er også gode eksempler på hvordan voksne, f.eks. en lærer som ser den unge og åpner opp med aktiv lytting, kan komme til å spille en avgjørende rolle.

  Boken har ikke litteraturreferanser, men henvisning til nettsider med kobling bl.a. til forskjellige organisasjoner som ungdommer kan kontakte hvis de trenger hjelp.

  Selv om tittelen er litt forvirrende, er budskapet tydelig og godt fremstilt. Fortsatt er psykiske lidelser tabubelagt, men dette er en bok som både foresatte, helsepersonell på ulike nivåer og lærere kan ha nytte av å kjenne til og gjerne bruke som et tilbud eller gave til ungdom som sliter. Det kan komme til å gjøre en forskjell!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media