Etterlyser faglig dialog om samhandlingsreformen

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Vi har en organisatorisk utfordring. Det er viktig at vi kommer med og at vi sikres representasjon i de permanente samarbeidsorganene i kommunene.

  Jan Robert Johannessen (f.v.), Tor Severinsen, Marte Walstad og Ottar Grimstad i ivrig diskusjon om samhandlingsreformen…
  Jan Robert Johannessen (f.v.), Tor Severinsen, Marte Walstad og Ottar Grimstad i ivrig diskusjon om samhandlingsreformen. Foto Lise B. Johannessen

  Dette var et av budskapene da nærmere tjue lokallagsledere og praksiskonsulenter i februar var samlet for å diskutere lokale erfaringer med samhandlingsreformen. Ca. seks uker etter at reformen trådte i kraft ser man en rekke organisatoriske utfordringer. Deltakerne diskuterte blant annet hva som skal til for å sikre at utskrivningsklare pasienter får god behandling.

  Utskrivningsklar til hva?

  Utskrivningsklar til hva?

  Det er viktig å holde fast i hva som skjer med de utskrivningsklare pasientene. Hvem definerer hvem disse er? Om en pasient kan skrives ut avhenger også av situasjonen på den andre siden. Er de utskrivningsklare til det tilbudet de får i kommunen? var noen av spørsmålene som ble reist. – Det skal ikke være nei når sykehuset ringer, ble det understreket.

  – Vi må ha en organisering som kan representere fastlegene i sykehussektoren, og vi må få til en faglig dialog om pasienter som er klare til å skrives ut. Fastlegene involveres i liten grad, og kommunene trenger fagkompetanse til å vurdere utskrivning. Disse problemstillingene må være avklart når pasienten skrives ut, sier leder i Allmennlegeforeningen Trond Egil Hansen.

  – Vi må derfor ha en gjennomgang av hvordan sykehjemmene skal bemannes, og vi må tenke ut nye modeller for sykehjemstilbudet. Det er for svak legebemanning, men vi må også ha en god sykepleietjeneste, sier han.

  Utskrivning i helgene en utfordring

  Utskrivning i helgene en utfordring

  – Inntrykket i Telemark er at avtalene om utskrivning fra sykehus ikke er i tråd med intensjonene i Samhandlingsreformen, men at kommunene prøver å følge opp på en faglig ordentlig måte og ganske raskt tar over mange pasienter, sier leder i Telemark legeforening Tor Severinsen. Han frykter at pasienter som må skrives ut i helger og høytider pga. plassmangel på sykehuset ikke får tilbud i kommunene før neste hverdag. Han mener det er viktig at praksiskonsulenten blir trukket inn i prosessen.

  Møre og Romsdal

  Møre og Romsdal

  – Møre og Romsdal har mange små kommuner, forteller Ottar Grimstad, leder i Møre og Romsdal legeforening. – Det var et krav fra kommunene om at melding om utskrivningsklare pasienter skulle sendes innen kontortid i virkedagene. Dette førte til en konflikt omkring avtalene. Det ble slik at de som trengte nye tilbud bare kunne meldes i kontortid virkedager, mens de som skulle tilbake til eksisterende tilbud, også kunne meldes i helgen.

  Intensjonen med utskrivningsklare pasienter er at kommunen og foretakene skal bli enige om hvilke pasienter som er utskrivningsklare, men så langt har vi ikke hatt den typen faglige diskusjoner. I Møre og Romsdal har to kommuner søkt om tilskudd til å påta seg øyeblikkelig hjelpplikt for innleggelser i sykehjem. Fra 2016 vil alle kommuner i fylket få denne plikten, forteller han.

  Sør-Trøndelag

  Sør-Trøndelag

  Marte Walstad, leder i Sør-Trøndelag legeforening og lokal tillitsvalgt for Allmennlegeforeningen i Trondheim, forteller at det er sykehuslegen som definerer om pasientene er utskrivningsklare. Kommunene varsles gjennom telefon til helse- og velferdskontoret og sentrale aktører i kommunen får informasjon. Sakkyndige i kommunene og fungerende IKT må på plass, understreker Walstad.

  Rogaland

  Rogaland

  – I Rogaland går det stort sett greit med varsling til kommunene, men utfordringen er utskriving i helgene, sier Jan Robert Johannessen, leder i Rogaland legeforening. – Fastlegene står på sidelinjen og er i liten grad med i små kommuner. I Stavanger er vi litt mer med i avtalearbeidet ved at kommunen har ansatt en lege i 20 %-stilling for å jobbe med samhandlingsavtalen. Jeg tror det viktigste vi gjør er å stable på beina en struktur som gjør at fastlegene kommer mer med i prosessen, blant annet ved å bruke praksiskonsulentene, sier han.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media