Historien om det makabre

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sørnes, Torgrim

  Uten nåde

  De henrettede i Norge 1783 – 1814. 341 s. Oslo: Schibsted Forlag, 2011. Pris NOK 349

  ISBN 978-82-516-5559-0

  Man kan undres over hva som driver en gynekolog til å interessere seg for dødsdommer, henrettelser og juridisk historie. Hva denne morbide interessen enn bunner i, så har den drevet ham til å skrive en bok hvor mord er beskrevet i detalj, rettssakene er nøye referert, de involverte embetsmennene er beskrevet med henvisninger til kilder, og de anvendte straffelovsparagrafene er sitert. Jeg vil tro at dette ikke høres som en «page turner», men jeg skynder meg å forsikre eventuelle lesere om at det er nettopp hva denne boken er.

  Forfatteren refererer 24 drapssaker i perioden før og under Napoleonskrigene – en periode som ikke ga allmuen i Norge de beste kår. Han skildrer disse forholdene med innlevelse, respekt for samfunnets ulykkelige og forståelse for hva elendige sosiale vilkår kunne føre til. Kildene er vesentlig rettsreferater, men forfatteren har tilført historien sin egen stemme – en stemme som imponerer med sin kunnskap og evne til kildegransking.

  Det er flere grunner til at jeg lot meg begeistre: De 24 drapssakene (pluss en liten snutt på slutten av hvert kapittel som omhandler tilsvarende saker, men hvor resultatet ofte ble benådning eller en annen dom enn dødsstraff) bidrar til en forståelse av den sosiale situasjonen i kongeriket, som vanlige historiebøker ikke formidler like godt. Forfatterens innsikt er meddelt i korte beretninger som umiddelbart maner til ettertanke.

  Boken har et vell av informasjon, ofte som korte innskutte setninger, fotnoter eller henvisninger til et rikholdig personregister. Forfatteren må ha nedlagt et kjempearbeid i studiet av allehånde kilder: fra rettsprotokoller og offentlige arkiver til bygdebøker og skillingsviser. For leger er henvisninger til de forskjellige skarpretternes virksomhet som kirurger og helbredere, en ekstra bonus ved lesningen.

  Språket er av en helt spesiell kvalitet. Ordtilfanget synes uuttømmelig, underfundige ord og vendinger dukker stadig opp, og overraskende bruk av nye og sjeldne begreper gjør lesningen til en opplevelse.

  Det ville være galt å si at denne boken er en fornøyelse, til det er emnet for makabert. Men sluttinntrykket er at man har lest noe meget interessant, hvor man har lært mye som gir ettertanke.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media