Advarer mot tilfeldig reduksjon av listen

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

– Jeg er veldig glad i pasientene mine og de fleste har gått hos meg i over 20 år, noen i 30 år, sier fastlege Kåre Reiten i Stavanger.

Kåre Reiten har vært Klara Steinsøys lege i nesten 30 år. Foto Ellen Juul Andersen

– Jeg må redusere pasientlisten min som i dag teller 1 660 pasienter, hvis forslagene som er fremmet i forslaget til ny fastlegeforskrift, blir vedtatt, sier han. Prinsippet for listereduksjon må følges og jeg er bekymret for de eldre pasientene som da vil måtte bytte lege i høy alder. Reiten reduserte listen fra 2 000 pasienter for ti år siden gjennom naturlig avgang.

– Nå har jeg satt den kraftig ned igjen på grunn av Nav, ansvarsgruppemøter og at jeg er aktiv politisk, sier han.

En av pasientene som da vil kunne risikere å miste sin lege er Klara Steinsøy. – Dr. Reiten har vært min lege i nesten 30 år, helt siden jeg ble enke for 31 år siden, sier 80 år gamle Steinsøy. Hun kom med båten fra Vassøy utenfor Stavanger denne onsdagen for å få fornyet resepter, tatt prøver og hatt en samtale med legen. – Det er godt å snakke med legen min, vi har kjent hverandre i så mange år og han vet hva som skal til for å få opp motet og humøret hvis jeg bekymrer meg for mye, sier hun. – Noen helseplager blir det med alderen og det er godt å ha en lege som kjenner meg.

Typisk pasient

– Klara Steinsøy er en typisk pasient i min praksis, sier Reiten. Hun er ganske frisk, har høyt blodtrykk og aldersdiabetes. Hun er en koselig pasient som stort sett er ved god helse. Jeg kjenner familien og har fulgt dem gjennom svært mange år, jeg tror nesten hele min legetid her i Stavanger. Gjennom tett kontakt i perioder og mer sporadisk i andre, får du kunnskap om hvordan pasientene har det og hva som plager dem og hva som kan gjøres med ulike virkemidler. Når det gjelder Klara, så er målet blant annet å holde vekten, sier legen.

– Når vi er over 80 år, kan vi ikke sitte ned og vente på helsen, sier Klara Steinsøy med et godt smil. Den vennlige damen forteller at hun to ganger i uken tar båten til Stavanger for å gå i svømmehallen for å holde vekten og formen ved like.

Reiten legger til at hans mor, som er omtrent jevngammel med Klara Steinsøy, opplever at de der hun bor har utenlandske vikarer som kanskje blir ett år. – Det gir refleksjon når jeg tenker på at hun stadig må forklare seg for leger som ikke kjenner henne. Jeg er derfor takknemlig og glad for at jeg har pasienter som er eldre og som jeg har hatt lenge. Det gir mening til legegjerningen. Dette gjør at jeg raskt kan se om pasientene mine er alvorlig syke. Har du kjent folk lenge, så ser du om det er alvor.

Pasientenes lege

Reiten er ofte å se i avisspaltene i Rogaland da han i tillegg til å arbeide som lege, også er medlem av formannskapet og leder for kommunalstyret for levekår (tilsvarende helse- og sosialstyret). Dette vervet bruker jeg én til to dager i uken og mange kvelder og helger på å skjøtte. – Jeg er nøye på ikke å blande roller. For mine pasienter er jeg lege og intet annet.

Vi får også være med når dr. Reiten skal i sykebesøk til en annen av sine pasienter. Per M Dahl er lenket til rullestolen og har et sykdomsbilde som krever samarbeid mellom fastlege og hjemmesykepleie.

– Jeg går innom pasienter som er kronisk syke eller kreftpasienter som krever oppfølging. Det er naturlig nok mange prøver jeg ikke får tatt på sykebesøk, men jeg kjenner pasientene og ser om det er noe som krever mer oppfølging. Noen kan ha liggesår eller andre problemer som hjemmesykepleien ønsker at vi ser på i fellesskap, sier han.

Denne ettermiddagen sjekker han om alt er som det skal og spør om det har skjedd noe spesielt siden sist. – Ja, det har det. Jeg har fått et brev, sier Dahl. Reiten leser brevet og er enig med pasienten i at dette bør det sees nærmere på, og han lover å undersøke et forhold av betydning for pasienten. – Det er godt når Reiten kommer innom, og vi har det kjekt sammen, sier Dahl.

– Denne pasienten er det godt å være lege for, avslutter Reiten og legger til at han aldri har en kjedelig dag. – Jeg er så glad i yrket mitt, sier han med et godt smil.

Kåre Reiten arbeider i en tolegepraksis i Stavanger med to legesekretærer og er samlokalisert med privatpraktiserende kardiolog. Han har 1 660 pasienter på listen. Reiten har pasienter fire dager i uken. Dialogmøter tas som regel på slutten av dagen på legens kontor.

Uke 6: Mandag 35 pasienter og fire øyeblikkelig hjelp, tirsdag ingen pasienter, onsdag 23 pasienter og tre øyeblikkelig hjelp frem til kl 12. Torsdag 33 pasienter og fire øyeblikkelig hjelp, fredag 35 pasienter og tre øyeblikkelig hjelp.

Mandager har kontoret ca. 50 – 60 telefonhenvendelser. Resten av uken er snittet på ca. 35 – 40 per dag, mulig mer. Det er alltid like mange telefoner, og på dager hvor bare en av legesekretærene er på jobb, kan derfor ikke alle telefoner besvares like raskt.

Legesekretærene betjener i tillegg laboratorium, resepsjon, tar spirometri, EKG samt assisterer legen under kirurgiske inngrep.

Anbefalte artikler