()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I denne spalten finner du blant annet kunngjøringer og informasjon om aktuelle hendelser i Legeforeningen. Tips oss på informasjon@legeforeningen.no

  Nye medlemmer i Akademikerne helse

  Nye medlemmer i Akademikerne helse

  Akademikerne helse håndterer forhandlingene innen Spekters overenskomstområde 4 og 10. Hege Gjessing ble i oktober 2011 valgt til nestleder i Akademikerne helse, etter innstilling fra Legeforeningen v/forhandlingsutvalg Spekter. Akademikerne startet ny rådsperiode 23.10. 2010, men som følge av endring i Legeforeningens sentralstyre er følgende oppnevnt til å representere Legeforeningen i resten av rådsperioden 2010 – 2012: Jon Helle (Of) og Johan Torgersen (Ylf). Anne-Kjersti Befring, Hanne Gillebo-Blom og Bjørn Ove Kvavik fra Legeforeningens sekretariat er henholdsvis varamedlem 1, 2 og 3.

  Nye medlemmer i menneskerettighetsutvalget

  Nye medlemmer i menneskerettighetsutvalget

  Sentralstyret vedtok i sitt møte i november 2011 å slå sammen tre utvalg til Utvalg for menneskerettigheter, klima og global helse. Følgende er oppnevnt som medlemmer av utvalget fra 1.1. 2012 – 31.12. 2013: Hilde Engjom (leder), Ruth Abraham, Johanne Iversen, Barbro Kvaal, May-Brith Lund, Knut Erling Moksnes, Margit Steinholt, Gunhild Stordalen, Ketil Størdal og Tonje Tvinnereim.

  Målretter høringsarbeidet

  Målretter høringsarbeidet

  Sentralstyret har iverksatt tiltak for å målrette høringsarbeidet i Legeforeningen.Det legges opp til å avgi færre høringsuttalelser, med en reduksjon på 5-10 %.Likeledes vurderes det at veiledning til foreningsleddene bør gis ved utsendelse av den enkelte høring. Dette gjelder særlig komplekse høringer der det kreves kompetanse på andre områder enn medisin. Der det er mulig settes i tillegg fristene for høringene slik at det blir mer tid til saksbehandling.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media