()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En fersk litteraturgjennomgang gir støtte til hypotesen om at infeksjon med urogenital schistosomiasis øker risikoen for å få hiv, gir en mer aggressiv hivinfeksjon og lettere overføring av hivsmitte til andre.

  Urogenital schistosomiasis (bilharziose) forårsaket av Schistosoma haematobium gir kroniske skader i nyrer og urinveier hos begge kjønn og i genitalia hos kvinner. Sykdommen affiserer minst 112 millioner mennesker, de fleste av dem i Afrika sør for Sahara. Der har man sett betydelig overlapping mellom områder hvor S haematobium er endemisk og områder hvor det er særlig høy prevalens av hiv blant kvinner.

  I litteraturgjennomgangen fant man en rekke studier som støtter hypotesen om at urogenital schistosomiasis øker risikoen for å bli smittet med hiv (1). Sykdommen er assosiert med økt tendens til kontaktblødninger i genitale slimhinner. Disse blødningene er en mulig mekanisme som gir økt hivsmitte. Videre induserer schistosomaegg aktivering av inflammatoriske celler i slimhinnen, inkludert celler som uttrykker CD4-positive T-cellereseptorer, som er de primære målcellene for hiv. Personer med samtidig urogenital schistosomiasis og hiv kan ifølge flere studier ha en mer aggressiv hivinfeksjon og lettere overføre smitten til seksualpartnere.

  Forfatterne bak litteraturgjennomgangen peker på behovet for videre forskning, spesielt behovet for longitudinelle studier som vil kunne bekrefte en årsakssammenheng mellom schistosomiasis og hiv.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media