Uvanleg vakker bok

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Mariussen, Lina Undrum

  Finne deg der inne og hente deg ut

  Dikt. 62 s. Oslo: Forlaget Oktober, 2011. Pris NOK 199

  ISBN 978-82-495-0841-9

  det er noe i deg som snur seg

  og føttene snur seg etter

  du tenker at man kanskje kan komme hjem slik

  bløt etter regnet og altfor sent

  og se at noen har satt ut ei lykt på trappa

  Dette er ei uvanleg bok. Uvanleg vakker og rørande. Om det mørke, hjelpelause og fortvilande rundt ein sjukdom som ikkje kan forståast eller behandlast. Sjukdomen har ikkje namn, vi kan undre oss på kva det medisinsk sett dreier seg om, men det er mindre viktig, og tittelen seier det meste: Finne deg der inne og hente deg ut.

  Forteljarstemma er den eldste av to søstrer, og den yngre søstera er i ferd med å gli inn i ein tilstand av mørke, der både sinn og kropp visnar og veiknar, ord blir borte og søstera er i ferd med å drukne og døy … Det er sorgfullt, det er fortvilande, det er vondt. Og kanskje det mest særeigne: det er vakkert rørande. Teksten rører ved kjenslene. Bileta er både diffuse og skarpe, emosjonelle og sanselege.

  Boka er som eit samanhengande dikt, ei poetisk forteljing. Natur, sansar, kjensler, tankar og draumar. Håp og vonløyse.

  hvordan skal jeg skrive denne historien

  om tusener av mennesker som legger seg ned uten forklaring

  Ei bokmelding som dette kan ikkje skildre innhaldet eller historia i denne forteljinga; det er som om forteljinga veks utover kva ord kan formidle. Slik orda mellom søstrene blir både viktige og etter kvart uviktige, tomme. Då kan hendene formidle meir:

  her sitter jeg og holder deg i hånda

  og lar hendene snakke

  jeg later som om hendene vet noe om deg

  de sier de vet at det må gå over

  jeg later som om hendene mine

  er fulle av noe

  som kan få deg til å lyse

  hendene mine forstår noe

  som jeg ennå ikke har forstått

  ……

  de får det til å se enkelt ut

  å holde andres gråt i hendene

  de følger en oppskrift

  jeg ikke kan huske å ha lært

  hvordan kan jeg ha unngått å få med meg dette

  som hendene har visst om bestandig

  jeg legger hodet ditt fra meg og går ut

  i hagen, der jeg åpner ansiktet alene

  Vakkert. Mystisk stundom, bileta er som poesi som må tolkast og få meining. Dette er ei bok for alle – for pårørande, venner og den sjuke, for alle hjelparar i alle yrke, også for legar trent til diagnostikk og behandling, som kan utvide sine røynsler.

  Dette er ei bok eg kan tilrå og be folk lese.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media