Doktoravhandlinger

Oss imellom
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Universitetet i Oslo

  Universitetet i Oslo

  www.med.uio.no/disputaser/

  Alf Børre Kanten, ph.d. Looking at the world from a distance: construal level in time predictions and counterfactual thinking. Utgår fra Psykologisk institutt. Disputas 6.2. 2012.

  Bedømmelseskomité: Vera Hoorens, Katholieke Universiteit Leuven, Belgia, Carl Martin Allwood, Göteborgs universitet, Sverige og Francisco Pons, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Karl Halvor Teigen og Magne Jørgensen.

  Lena Tjeldhorn, ph.d. Protein C deficiency – molecular and functional studies on the protein C A267T mutation. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 8.2. 2012.

  Bedømmelseskomité: Francesco Bernardi, Department of Biochemistry and Molecular Biology, Ferrara, Italia, Anne Simonsen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo og Bente Halvorsen, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Grethe Skretting, Nina Iversen og Per Morten Sandset.

  Frida Slagstad Gullestad, ph.d. Is there an optimal treatment format for personality disorders? Findings from a randomized clinical trial. Utgår fra Psykologisk institutt. Disputas 9.2. 2012.

  Bedømmelseskomité: Rolf Sandell, Linköpings universitet, Sverige, Susanne Lunn, Københavns universitet, Danmark og Tine Jensen, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Theresa Wilberg og Helge Rønnestad.

  Hanne-Sofie Spenning Dahlback, ph.d. Cytogenetic and molecular cytogenetic analyses of brain tumours. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 10.2. 2012.

  Bedømmelseskomité: Evelin Schröck, Technische Universität Dresden, Tyskland, Rolf Bjerkvig, Institutt for biomedisinsk forskning, Universitetet i Bergen og Karl-Erik Giercksky, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Sverre Heim og Petter Brandal.

  David Scheie, ph.d. 1p/19q loss in oligodendroglial tumours – methodological, histological, radiological and clinical aspects. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 10.2. 2012.

  Bedømmelseskomité: Arie Perry, Department of Pathology, University of California, San Francisco, California, USA, Morten Lund-Johansen, Nevrokirurgisk avdeling, Haukeland universitetssykehus og Chantal Tallaksen, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Klaus Beiske og Tor J. Eide.

  Liv Ingrid Karine Flinder, ph.d. Adhesion dependency of growth factor-mediated responses in primary hepatocytes. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 10.2. 2012.

  Bedømmelseskomité: Georges Baffet, Université de Rennes, Rennes, Frankrike, Olav Dajani, Kreftsenteret/Onkologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål og Dagny L. Sandnes, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Ellen Skarpen og Henrik Huitfeldt.

  Pål Gunnar Larsson, ph.d. Automated monitoring of EEG background and epileptiform activity with special reference to antiepileptic drug treatment. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 10.2. 2012.

  Bedømmelseskomité: Ingmar Rosén, Skånes Universitetssjukhus, Lund, Sverige, Trond Sand, Institutt for nevromedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Erik Taubøll, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Linn Landrø, ph.d. The role of persistent inflammation in HIV infection. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 16.2. 2012.

  Bedømmelseskomité: Anne Ma Dyrhol-Riise, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Anders Waage, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Britt Nakstad, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Akershus universitetssykehus, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Pål Aukrust, Stig S. Frøland og Jan Kristian Damås.

  Per Christian Sæther, ph.d. Regulation of NK cell activity by heterodimeric receptor families. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 16.2. 2012.

  Bedømmelseskomité: Andreas Diefenbach, Institute of Medical Microbiology and Hygiene, University of Freiburg Medical Center, Tyskland, Ludvig A. Munthe, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo og Inger Øynebråten, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

  Veiledere: Erik Dissen og Sigbjørn Fossum.

  Øystein Tømte, ph.d. Out-of-hospital cardiac arrest – improving cardiopulmonary resuscitation and post resuscitation care. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 17.2. 2012.

  Bedømmelseskomité: Robert W. Neumar, Department of Emergency Medicine, University of Pennsylvania, USA, Marianne Thoresen, Avdeling for fysiologi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo og Theis Tønnessen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Kjetil Sunde, Petter Andreas Steen og Lars Wik.

  Torleif Bjordal Halkjelsvik, ph.d. Predictions of performance time. Utgår fra Psykologisk institutt. Disputas 20.2. 2012.

  Bedømmelseskomité: Dan Zakay, Interdisciplinary Center Herzliya, Israel, Rolf Reber, Universitetet i Bergen og Bruno Laeng, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Karl Halvor Teigen.

  Stina Gregersen, ph.d. Pulmonary complications and immunological factors in common variable immunodeficiency. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 23.2. 2012.

  Bedømmelseskomité: Gerdt Riise, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige, Tore G. Abrahamsen, Kvinne- og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo og Karin C. Lødrup Carlsen, Kvinne- og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Johny Kongerud, Stig S. Frøland og Bjørn Johansen.

  Kristin Østlie, ph.d. Adult acquired major upper-limb amputees in Norway: prevalence, function and rehabilitation. A population-based survey. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 24.2. 2012.

  Bedømmelseskomité: Liselotte Hermansson, Habiliteringens forskningscentrum, Örebro, Sverige, Anne-Kristine Schanke, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo og Johan K. Stanghelle, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Per Magnus og Ola H. Skjeldal.

  Eric Dorenberg, ph.d. Minimal invasive therapies for the treatment of uterine leiomyomas – a multimodal approach. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 27.2. 2012.

  Bedømmelseskomité: Lars Lønn, Radiologisk klinikk 2021, Rigshospitalet, København, Danmark, Frode Lærum, Divisjon for diagnostikk og teknologi, Akershus universitetssykehus og Annetine Staff, Kvinne- og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Jarl Å. Jakobsen og Per Kristian Hol.

  Nadia Nabil Haj-Yasein, ph.d. Roles of aquaporin-4 and Kir4.1 in brain water and potassium homeostasis: lessons from knockout mice. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 28.2. 2012.

  Bedømmelseskomité: Milos Pekny, Center for Brain Repair and Rehabilitation, Department of Clinical Neuroscience and Rehabilitation, Institute of Neuroscience and Physiology, Sahlgrenska Academy at Göteborg University, Sverige, Eli Gunnarson, Department of Women''s and Children''s Health, Astrid Lindgren Children''s Hospital, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige og Arild Njå, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Erlend A. Nagelhus.

  Muhammad Zafar Iqbal Hydrie, ph.d. Risk factors for Type 2 diabetes mellitus: Metabolic syndrome, insulin resistance and primary prevention. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 28.2. 2012.

  Bedømmelseskomité: Peter Schwarz, Department of Medicine, University of Dresden, Tyskland, Stein Vaaler, Akershus universitetssykehus og Margareta Wandel, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Akhtar Hussain.

  Liv Wensaas, ph.d. Effects of a decision aid with and without additional decisional counseling for patients being examined for coronary artery disease on cardiac risk reduction behavior and health outcomes- a randomized controlled trial. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 1.3. 2012.

  Bedømmelseskomité: Berit Rokne, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen, Signe Flottorp, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Atle Fretheim, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Cornelia M. Ruland, Knut Endresen og Odd R. Geiran.

  Universitetet i Bergen

  Universitetet i Bergen

  www.uib.no/info/dr_grad/

  Jolly K. Nankunda, ph.d. Individual peer counselling for exclusive breastfeeding in Uganda. Utgår fra Senter for internasjonal helse. Disputas 6.2. 2012.

  Bedømmelseskomité: Miriam H. Labbok, The University of North Carolina, USA, Liv Elin Torheim, Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier og Marguerite Daniel, Universitetet i Bergen.

  Veiledere: James K. Tumwine og Thorkild Tylleskä.

  Bergithe E. V. Oftedal, ph.d. Autoimmune polyendocrine syndrome type I – novel diagnostic assays and immune regulation. Utgår fra Institutt for indremedisin. Disputas 10.2. 2012.

  Veiledere: Eystein S. Husebye og Anette S. B. Wolff.

  Petter Schandl Sanaker, ph.d. Clinical and molecular studies of mitochondrial disease. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 10.2. 2012.

  Bedømmelseskomité: Anders Oldfors, Göteborgs Universitet, Sverige, Tanja Taivassalo, McGill University, Montreal, Canada og Gunnar Houge, Universitetet i Bergen.

  Liv Tveit Walseth, ph.d. Change through ethical dialogue. A theoretical and qualitative study of lifestyle counselling in general practice. Utgår fra Allmennmedisinsk forskningsenhet Uni Helse. Disputas 14.2. 2012.

  Sjur Huseby, ph.d. The cAMP regulated transcriptome. Relation to cell proliferation and death. Utgår fra Institutt for biomedisin. Disputas 17.2. 2012.

  Bedømmelseskomité: Liv Thommesen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trond Brattelid, NIFES og Anni Vedeler, Universitetet i Bergen.

  Veiledere: Stein Ove Døskeland og Rune Kleppe.

  Sabine Leh, ph.d. Progression of renal disease – pathogenetic aspects and treatment options. Utgår fra Nyreforskningsgruppen. Disputas 17.2. 2012.

  Veileder: Bjarne Iversen.

  Mari Skar Manger, ph.d. Micronutrient deficiencies and childhood infectious disease – zinc, folate, cobalamin and diarrhoea. Utgår fra Institutt for indremedisin og Senter for internasjonal helse. Disputas 23.2. 2012.

  Bedømmelseskomité: Wafaie Fawzi, Harvard School of Public Health, Boston, USA, Nancy F. Krebs, University of Colorado, USA og Anette S. Bøe, Wolff University of Bergen.

  Veiledere: Ottar Nygård og Tor A. Strand.

  Rita Hannisdal, ph.d. Determination of folate species and degradation products in fresh and stored samples by liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Utgår fra Seksjon for farmakologi, Institutt for indremedisin. Disputas 23.2. 2012.

  Veiledere: Per Magne Ueland og Asbjørn Svardahl.

  Caroline Hodt-Billington, ph.d. Measures of symmetry in gait – methodological principles and clinical choices. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisinske fag, seksjon for fysioterapi. Disputas 24.2. 2012.

  Veileder: Rolf Moe-Nilssen og Jorunn L. Helbostad.

  Haldis Økland Lier, ph.d. Psychiatric disorders, quality of life and effect of preoperative counselling in patients who undergo bariatric surgery. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 24.2. 2012.

  Bedømmelseskomité: Ata Ghaderi, Universitetet i Uppsala, Sverige, Bård Kulseng, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Sylvi Aanderud, Universitetet i Bergen.

  Hans-Johan Breidablik, ph.d. Selvopplevd helse hos barn og unge. En undersøkelse av samvarierende og predikerende faktorers betydning for selvopplevd helse. Utgår fra skolekartleggingene til Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag og Senter for helse, miljø og livsstil. Disputas 24.2. 2012.

  NTNU

  NTNU

  http://nettopp.ntnu.no/?kat=N_DISP

  Toril Holien, ph.d. Bone morphogenetic proteins and MYC in multiple myeloma. Utgår fra Institutt for kreftforskning og molekylær medisin. Disputas 16.2. 2012.

  Bedømmelseskomité: Carl-Henrik Heldin, Ludwig Institute for Cancer Research, Uppsala, Sverige, Helena Jernberg-Wiklund, Rudbecklaboratoriet, Uppsala Universitet, Sverige og Trude Helen Flo, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veiledere: Anders Sundan, Magne Børset og Anders Waage.

  Rooyen Tinago Mavenyengwa, ph.d. Streptococcus agalactiae in pregnant women in Zimbabwe: epidemiology and serotype marker characteristics. Utgår fra Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer. Disputas 24.2. 2012.

  Bedømmelseskomité: Hans-Christian Slotved, Statens Serum Institut, København, Danmark, Haima Mylvaganam, Haukeland universitetssykehus og Marite Rygg, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veiledere: Sylvester R. Moyo, Jan Egil Afset og Johan A. Mæland.

  Universitetet i Tromsø

  Universitetet i Tromsø

  www2.uit.no/ikbViewer/page/startsida/forskning/doktorgrader

  Chen Sun, ph.d. Clinical and genetic investigations of patients with myotonia congenita in Northern Norway. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 10.2. 2012.

  Bedømmelseskomité: Maria Bitner-Glindzicz, Clinical and Molecular Genetics Unit, UCL Institute of Child Health and Great Ormond Street Hospital NHS Trust, London, Storbritannia, Kristin Ørstavik, Seksjon for klinisk nevrofysiologi, Nevrologisk avdeling, , Oslo universitetssykehus og Trond Flægstad, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media