Vil jobbe med sykehjemsmedisin

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Sykehjemslegene etterlyser robuste og kreative fagmiljøer som ikke bare preges av brannslukking og marginale ressurser.

  Interimsstyret for Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin: Fra v. Freddy Molina, Kjellaug Enoksen, Pernille…
  Interimsstyret for Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin: Fra v. Freddy Molina, Kjellaug Enoksen, Pernille Bruusgaard, Guro Steine Letting og Harald Aasen. Bettina Husebø, Stephan Ore og Terese Folgerø var ikke til stede. Foto Miriam Kvanvik

  Det sa president Hege Gjessing da hun åpnet en nasjonal sykehjemkonferanse i Bergen.

  – Legeforeningen får ofte høre at leger ikke ønsker å jobbe i sykehjem. Det stemmer ikke med min erfaring, men mange sykehjemsleger synes de er satt i en vanskelig situasjon med for mye ansvar og for liten tid til hver pasient, påpekte Gjessing. Hun etterlyser nasjonale normer for legebemanning og bedre elektroniske pasientjournaler som fungerer i pasientbehandlingen.

  Sykehjemsbeboere er en meget krevende pasientgruppe med høy forekomst av sykdom og alvorlige funksjonshemninger. Hver sykehjemsbeboer har i snitt fem til seks aktive diagnoser med behov for oppfølging og behandling.

  Kompetanseløft

  Kompetanseløft

  Legeforeningen etablerte høsten 2011 et kompetanseområde i alders- og sykehjemsmedisin med tilhørende godkjenningsordning. Et kompetanseområde er et tversgående fagområde som griper inn i tre eller flere spesialiteter. Kompetanseområdet i alders- og sykehjemsmedisin skal bygge på spesialitetene allmennmedisin, indremedisin, geriatri, nevrologi og fysikalsk medisin.

  – Kompetanseområdet skal bidra til en spisset, styrket og utvidet legetjeneste for eldre pasienter med flere sykdommer og betydelig funksjonssvikt. I praksis innebærer etableringen en formalisert og kompetansegivende etterutdanning for leger som allerede har en spesialitet og som har en spesiell interesse for pasientgruppen.

  Kompetanseområder er ikke lovbasert i motsetning til spesialitetene. Legeforeningen har derfor full anledning til å etablere en slik kompetansegivende utdanning og godkjenningsordning.

  Ny fagmedisinsk forening

  Ny fagmedisinsk forening

  Navnet på den nye foreningen blir Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin. Det er etablert et interimsstyre som hadde sitt første møte i forbindelse med konferansen.

  180 personer deltok på den nasjonale konferansen om sykehjemmet som arena for fagutvikling og forskning. Konferansen som ble arrangert av Bergen kommune og Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, fant sted 6. og 7. februar.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media