FORSIDEN

Artikkel

Illustrasjon © Sam Falconer

Malaria forekom endemisk i deler av Skandinavia så sent som på 1800-tallet. Nå bærer ikke lenger norske mygg malariaparasitten, og all smitte skjer utenlands. Slik sett bæres parasitten fortsatt luftveien til Norge, men nå med fly.

Anbefalte artikler