Faste stillinger må på plass

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 561

  I presidentens leder i Tidsskriftet nr. 5/2012 skal ingressen være:

  Det er på tide å gjenta budskapet om at det ikke er akseptabelt at mer enn 90 % av legene som spesialiserer seg har midlertidige ansettelser.

  Vi beklager feilen. Den er rettet i nettutgaven.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media