Faste stillinger må på plass

Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 561

I presidentens leder i Tidsskriftet nr. 5/2012 skal ingressen være:

Det er på tide å gjenta budskapet om at det ikke er akseptabelt at mer enn 90 % av legene som spesialiserer seg har midlertidige ansettelser.

Vi beklager feilen. Den er rettet i nettutgaven.

Anbefalte artikler