En basistjeneste for fremtiden

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det går mot en løsning for fremtidens turnustjeneste. Helsedirektoratet har levert sitt forslag til Helse- og omsorgsdepartementet. Legeforeningen er tilfreds med at store deler av forslaget er i tråd med foreningens eget forslag.

  – Det ser ut til å bli en god løsning på de utfordringene vi nå står overfor, sier Legeforeningens president Hege Gjessing.

  Forslaget sikrer at alle først må inn i en basistjeneste, lik dagens turnus eller bedre, som består av ett år i sykehus, fortrinnsvis med vekt på indremedisin og kirurgi, og et halvt år allmennmedisin, som særlig gir erfaring med akutte tilstander. Systematisk kvalitetskontroll og veiledning må sikres.

  Felles plattform for nyutdannede

  Felles plattform for nyutdannede

  Modellen vil således være en felles plattform og grunnlag for alle nyutdannede. Det vil være en langsiktig og fremtidsrettet løsning for å få flest mulig gjennom en kvalitetssikret praktisk, obligatorisk tjeneste uten lange ventetider. Nytt navn på tjenesten er uavklart, men foreløpig har Legeforeningen kommet til at lege i basisstilling er mest treffende.

  Noe som fortsatt er uklart i den nye ordningen, er ivaretakelsen av utenlandsstudentene. Den foreslåtte løsningen med en overgangsordning der studenter ved norske medisinske fakulteter er foreslått prioritert, vil kunne sette norske medisinstudenter i utlandet i en vanskelig situasjon. Det samme gjelder hva slags vilkår nyutdannede fra EU-land skal få i ny ordning, da disse ikke gis fulle rettigheter (autorisasjon) etter cand.med.

  Alle er likeverdige

  Alle er likeverdige

  – Legeforeningen vil påse at etablering av ordningen ikke forverrer de fremtidige vilkårene for studenter som allerede er tatt opp på et medisinstudium. For Legeforeningen er alle medisinstudenter likeverdige uansett hvor de har valgt å studere. Vi arbeider derfor for like rettigheter og muligheter for alle. Det ligger i foreningens lover og regler og det inngår i vårt politiske arbeid, forsikrer Hege Gjessing.

  Prognoser for fremtidig behov for leger i Norge viser at det er behov både for de som studerer i Norge, og de som studerer i forskjellige europeiske land.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media