Meldte dødsfall

Artikkel

Dødsfall kan meldes til Legeforeningens registerseksjon ved Torill Skjærholt, tlf. 23 10 91 97 eller register@legeforeningen.no

Steinar Aune 5.2. 1955 – 25.12. 2011

Finn Karsten Finsnes 7.11. 1919 – 30.12. 2011

Bjarne Halleraker 10.9. 1930 – 20.10. 2011

Christine Herzog 25.3. 1965 – 17.12. 2011

Guri Hvammen 10.4. 1929 – 29.10. 2011

Kai Otto Lindbeck 22.6. 1940 – 19.12. 2011

Per Martem 25.7. 1928 – 11.12. 2011

Eilif Natrud 25.6. 1936 – 25.12. 2011

Alf Halvor Sogn 20.3. 1915 – 12.12. 2011

Gabriel Philip Stiris 30.11. 1920 – 30.11. 2011

Helge Toralf Øverland 21.7. 1918 – 28.11. 2011

Anbefalte artikler