()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Mindre variert bakterieflora i tarmen kan være en forklaring på den økte forekomsten av allergisk sykdom hos småbarn.

  I løpet av de siste 40 årene har forekomsten av allergisk sykdom hos barn i nordeuropeiske land økt fra ca. 5 % i 1960-årene til 25 % i 2000. Eksponering relatert til miljø og livsstil må være en del av forklaringen.

  – Barneallergistudien i Trondheim ble etablert i 1999. Primært ønsket vi å se på om en uselektert populasjon av foreldre og barn var villig til å endre atferd for å redusere sykdomsrisikoen. Intervensjonstiltakene var redusert eksponering for tobakksrøyk, økt inntak av tran og fet fisk og bedre inneklima (redusert fuktighetsnivå) både under svangerskapet og i barnets første to leveår, sier Ola Storrø. – Studien viser at intervensjonskohorten økte inntaket av tran og fet fisk – det gjaldt både kvinnen i svangerskapet og mor og barn i barnets to første leveår, så tiltaket var vellykket. Gravide i Trondheim røykte mindre enn gravide andre steder i landet, men det var liten forskjell mellom intervensjonskohorten og kontrollgruppen. Intervensjon på risikofaktorer som helsepersonell hadde liten erfaring med – som fuktig inneklima – fungerte ikke, sier Storrø.

  Han har også sett på om kolonisering og utvikling av tarmbakteriefloraen i tidlig barndom har betydning for allergisk sensitivisering og atopisk eksem og om det å gi probiotika i slutten av svangerskapet og de første tre månedene etter fødselen påvirker forekomsten av atopisk eksem.

  – Vi så en 40 % reduksjon i risikoen for atopisk eksem hvis mor hadde fått probiotika, men det var ingen endring i atopisk sensitivisering. Sammenhengen mellom tarmbakterieflora og atopisk sensitivisering og sykdom er kompleks. Det synes å være forbigående ulikheter i bakterieflora hos sensitiviserte og ikke-sensitivisterte barn de første to leveårene, sier Storrø.

  Disputas

  Ola Storrø disputerte for ph.d.-graden ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 1.12. 2011. Tittel på avhandlingen er Modification of adjuvant risk factor behaviours for allergic disease and association between early gut microbiota and atopic sensitization and eczema. Early life events defining the future health of our children.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media