Kunngjøringer

Artikkel

Årsmøteseminar i Ylf

Yngre legers forening (Ylf) avholder onsdag 18.4. 2012 til torsdag 19.4. årsmøteseminar på Quality Spa & Resort, Son. Formålet med seminaret er å sette fokus på ytringsfrihet.

Seminaret er åpent for alle medlemmer av Yngre legers forening. Påmelding innen 14. 3. 2012 til Ylf, faxnr.: 23 10 91 50 eller epost: ylf@ylf.legeforeningen.no

For fullstendig program, se www.legeforeningen.no/ylf

Anbefalte artikler