()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Fra redaktøren

  Fra redaktøren

  Stetoskopet er viktig for kardiologen, skalpellen for kirurgen og samtalen for psykiateren. Språket er viktig for dem alle

  Språket er en del av faget

  Malaria – også i Norge

  Malaria – også i Norge

  Hvert år kommer det mellom 30 og 60 pasienter med malaria til Norge. Plasmodium falciparum er vanligste årsak. Tilstanden kan bli livstruende og må da behandles med artesunat eller kinin intravenøst. Peroral behandling brukes ved ukomplisert falciparummalaria og andre malariavarianter.

  Malariabehandling – urtemedisin i ny drakt

  Medikamentell behandling av malaria i Norge

  Tarmtransplantasjon

  Tarmtransplantasjon

  Pasienter med kronisk tarmsvikt kan leve i mange år med akseptabel livskvalitet ved hjelp av intravenøs ernæring. Ved alvorlige komplikasjoner er det mulig å transplantere tarm sammen med magesekk, pancreas og eventuelt lever og nyre. Sju norske pasienter har gjennomgått tarm- og flerorgantransplantasjon i Sverige og USA. Innføring av nye, kompliserte og ressurskrevende behandlingstilbud er omstridt.

  Vanskelige prioriteringer

  Tarm- og flerorgantransplantasjon ved kronisk tarmsvikt

  Svangerskap og kronisk artrittsykdom

  Svangerskap og kronisk artrittsykdom

  Det er sjelden absolutte kontraindikasjoner for svangerskap hos kvinner med kronisk inflammatorisk artrittsykdom, men graviditet bør planlegges nøye og helst legges til perioder med lav sykdomsaktivitet. Første svangerskap krever spesiell oppmerksomhet. Lav fødselsvekt, fødsel før termin og keisersnitt er vanligere enn ellers.

  Kronisk inflammatorisk artritt og svangerskap

  Litteraturen, kunsten og legen

  Litteraturen, kunsten og legen

  Myter om epilepsi gjenspeiles i både skjønnlitteratur og film; rollefigurer med epilepsi blir ofte fremstilt som enten svært gode eller svært onde. Edvard Munch var legesønn og malte flere portretter av sin bror, som var lege. I Nidarosdomen finnes det noen vanskelig tilgjengelige steinskulpturer – forestiller de syke mennesker? Leger identifiserer seg sterkt med legerollen. Hva skjer når vi må slutte som leger?

  Legers ansvar etter bortfall av autorisasjon

  Kollega Peter Andreas Munch

  Epilepsi i litteratur og film

  En litterær åreknute

  Sykdom i Nidarosdomen?

  Jeg er ikke lege lenger – hva er jeg da?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media