LES MER OM ...

Artikkel

Fra redaktøren

Stetoskopet er viktig for kardiologen, skalpellen for kirurgen og samtalen for psykiateren. Språket er viktig for dem alle

Språket er en del av faget

Malaria – også i Norge

Hvert år kommer det mellom 30 og 60 pasienter med malaria til Norge. Plasmodium falciparum er vanligste årsak. Tilstanden kan bli livstruende og må da behandles med artesunat eller kinin intravenøst. Peroral behandling brukes ved ukomplisert falciparummalaria og andre malariavarianter.

Malariabehandling – urtemedisin i ny drakt

Medikamentell behandling av malaria i Norge

Tarmtransplantasjon

Pasienter med kronisk tarmsvikt kan leve i mange år med akseptabel livskvalitet ved hjelp av intravenøs ernæring. Ved alvorlige komplikasjoner er det mulig å transplantere tarm sammen med magesekk, pancreas og eventuelt lever og nyre. Sju norske pasienter har gjennomgått tarm- og flerorgantransplantasjon i Sverige og USA. Innføring av nye, kompliserte og ressurskrevende behandlingstilbud er omstridt.

Vanskelige prioriteringer

Tarm- og flerorgantransplantasjon ved kronisk tarmsvikt

Svangerskap og kronisk artrittsykdom

Det er sjelden absolutte kontraindikasjoner for svangerskap hos kvinner med kronisk inflammatorisk artrittsykdom, men graviditet bør planlegges nøye og helst legges til perioder med lav sykdomsaktivitet. Første svangerskap krever spesiell oppmerksomhet. Lav fødselsvekt, fødsel før termin og keisersnitt er vanligere enn ellers.

Kronisk inflammatorisk artritt og svangerskap

Litteraturen, kunsten og legen

Myter om epilepsi gjenspeiles i både skjønnlitteratur og film; rollefigurer med epilepsi blir ofte fremstilt som enten svært gode eller svært onde. Edvard Munch var legesønn og malte flere portretter av sin bror, som var lege. I Nidarosdomen finnes det noen vanskelig tilgjengelige steinskulpturer – forestiller de syke mennesker? Leger identifiserer seg sterkt med legerollen. Hva skjer når vi må slutte som leger?

Legers ansvar etter bortfall av autorisasjon

Kollega Peter Andreas Munch

Epilepsi i litteratur og film

En litterær åreknute

Sykdom i Nidarosdomen?

Jeg er ikke lege lenger – hva er jeg da?

Anbefalte artikler