Hvordan oppnå varig vektreduksjon?

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Langvarig oppfølging og kombinasjon av flere tiltak er viktig for å unngå vektøkning etter slanking.

  Slanking fører ofte kun til en forbigående vektreduksjon, uansett type intervensjon. Studier tyder imidlertid på at oppfølgingstiltak kan gjøre det lettere å holde vekten, men det er uklart hva som har best effekt. Nå har britiske forskere systematisk gått gjennom litteraturen på feltet (1).

  Regelmessig oppfølging og støtte er viktig. Det å sette seg mål og regelmessig egenkontroll kan gjøre at det blir lettere å holde vekten etter slanking. Dette gjelder også økt fysisk aktivitet sammen med moderat kalorirestriksjon og en diett med mindre fett og mer protein. Fysisk aktivitet alene eller rask slanking med streng kalorirestriksjon har liten effekt.

  – Varig vektreduksjon krever varige endringer i levevaner, sier senterleder Jøran Hjelmesæth ved Senter for sykelig over-vekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold. – Dette er vanskelig å få til, men ikke umulig, sier han.

  Selv om kunnskapsgrunnlaget er spinkelt, er han enig med forfatterne i at man vet nok til å kunne gi noen enkle råd som sannsynligvis kan hjelpe mot ny vektøkning. Disse rådene er delvis basert på kunnskapen om at vektreduksjon fører til økt appetitt og nedsatt energiomsetning. Appetitten kan dempes gjennom høyere inntak av fiberrik mat som fullkorn, grønnsaker og frukt med lav energitetthet og et moderat økt proteininntak på 20 – 25 %. Energiomsetningen og energiforbruket kan først og fremst økes gjennom mindre fysisk inaktivitet og økt fysisk aktivitet.

  – Siden fedme kan oppfattes som en kronisk sykdom, er de viktigste tiltakene tett og langvarig oppfølging og motivasjonsstøtte, sier Hjelmesæth.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media