Om fedme på dansk

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Svendsen, Ole Lander

  Astrup, Arne

  Hansen, Gitte Stage

  Adipositas

  Sygdom, behandling og organisation. 301 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2011. Pris DKK 299

  ISBN 978-87-628-0966-6

  Denne nye læreboken er ifølge de danske redaktørene beregnet for alle som «beskæftiger sig med pleje og behandling af mennesker». De forklarer dette med at alle som har med pleie av mennesker å gjøre, også må forholde seg til de av oss som er overvektige og fete. Ambisjonen til redaktørteamet er at de fleste dermed kan finne oppdatert viten om fedme et sted, nemlig i denne boken. Det har de lyktes ganske godt med.

  Boken er organisert i 14 hovedkapitler som bl.a. omfatter definisjoner av fedme, undersøkelsesmetoder, epidemiologi, anatomi og fysiologi, følgesykdommer, utredning, forebygging, behandling, organisering av behandling og forskning. 40 meget kompetente danske klinikere og forskere har bidratt. De forskjellige innleggene er relativt godt harmonisert, selv om enkelte budskap kan bli gjentatt noen ganger. Flere kapitler inneholder oversiktlige faktabokser og gode illustrasjoner og tabeller som gjør boken enkel å lese. Den kan godt brukes som lærebok, men egner seg nok best som oppslagsbok.

  De første to tredelene er stort sett relevante for norske forhold. Jeg anbefaler spesielt de gode kapitlene om undersøkelsesmetoder, fettvevets anatomi og fysiologi og appetittregulering. Boken preges imidlertid av overordnede danske retningslinjer for utredning og behandling av fedme. På flere punkter avviker de en del fra våre nye, norske, nasjonale faglige retningslinjer. Kapitlene om organisering av behandling, allmennpraksis, foreninger og fedmekirurgi er mest relevante for danske lesere.

  Selv om Adipositas er skrevet på dansk for dansker, anbefaler jeg den også for nordmenn med interesse for fedme og fedmerelaterte følgesykdommer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media