Om teologi og teleologi

Siri Granum Carson, Norunn Korsberg Om forfatterne
Artikkel

Vi ser til vår fryd at vår bok Etikk – teori og praksis, utgitt på Cappelen Damm Akademisk i juni i fjor, får positiv omtale i Tidsskriftet nr. 2/2012 (1). Det gleder oss stort at anmelderen har funnet den både oversiktlig og interessant. Anmelderen har tydeligvis lest både godt og grundig, noe som også reflekteres i at han har oppdaget et par pinlige feil. At helsedirektøren får etternavnet Hansen i stedet for Larsen (s. 158), er en beklagelig miss som forfatterne fullt og helt tar på sin kappe. Vi har tidligere rødmet da en kollega gjorde oss oppmerksomme på at den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) på side 190 står omtalt som «Den nasjonale forskningsetiske komité for medisinsk og helsefaglig forskning». Hastverk er som kjent lastverk.

Lettere sjokkert ble vi imidlertid først ved å lese at vi «blander sammen teologisk og teleologisk etikk». Etter å ha bladd oss gjennom boken, oppdaget vi imidlertid synderen, nemlig en trykkfeil i tabellen på side 197. Dette skyldes nok en overivrig korrekturleser – vi kan forsikre om at denne feilen ikke forekom i vårt manus, selv om vi burde ha oppdaget den ved siste gjennomgang av korrekturen. Vi ber om å få presisere dette, slik at det ikke fremstår slik at forfatterne ikke kan forskjell på teologi og teleologi, noe som kunne kvalifisere til strykkarakter på examen philosophicum. Vi satser på at mange følger anmelderens oppfordring om å lese vår innføring i etikk, slik at førsteopplaget går raskt unna og vi får anledning til å rette opp disse feilene i neste utgave.

Anbefalte artikler