Flere eldre plages med knesmerter

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I USA oppgir flere og flere eldre at de har knesmerter. Likevel øker ikke forekomsten av røntgenverifisert gonartrose.

  I USA foretas det et økende antall kneoperasjoner med innsetting av totalprotese. Skyldes dette at befolkningen blir eldre og at folk blir tyngre?

  Data fra flere studier ble samlet inn (1). Deltakerne i seks tverrsnittsstudier fra perioden 1971 – 2004, alle i alderen 60 – 74 år, ble spurt om de hadde knesmerter. Deltakerne i en kohortstudie ble spurt om knesmerter og røntgenundersøkt i begge knær i 1983 – 85 og i 1992 – 93. Tilsvarende data ble samlet inn for deres avkom i 1992 – 95 og i 2002 – 05.

  I tverrsnittsstudiene steg forekomsten av knesmerter, justert for alder og kroppsmasseindeks, med rundt 65 % fra 1974 til 1994 blant hvite kvinner og menn og blant svarte kvinner. I kohortstudiene ble forekomsten av knesmerter dobbelt så stor blant kvinner og tre ganger så stor blant menn i løpet av 20 år. Det ble ikke funnet en tilsvarende økning for radiologisk verifisert gonartrose. Forfatterne mener at funnene kan skyldes endringer i folks oppfattelse av smerter og at nye generasjoner eldre er mer villig til å rapportere smerte enn tidligere generasjoner.

  – Denne studien bekrefter at stadig flere eldre er plaget med knesmerter og at dette bare delvis skyldes at folk er blitt tyngre, sier professor Ove Furnes ved Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssykehus. – Studien tyder på at knesmerter er et større helseproblem enn hittil antatt. Dette kan nok delvis forklares med lavere toleranse for smerter. Det er også mulig at urbane mennesker som beveger seg lite, får en sterkere smerteopplevelse av sitt artrosekne, ettersom flere studier har vist god effekt av fysisk aktivitet. I Norge settes det inn langt færre totale kneproteser per 100 000 innbyggere (2) enn i USA, der omfattende reklame rettet mot både kirurger og pasienter driver antall prosedyrer opp, sier Furnes.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media