Økt hvilepuls – økt risiko for hjertedød

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 282

I Tidsskriftet nr. 3/2012 s. 282 under bildet skal det stå:

Foto Lasse Berre

Vi beklager feilen. Den er rettet i nettutgaven.

Anbefalte artikler