Økt hvilepuls – økt risiko for hjertedød

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 282

  I Tidsskriftet nr. 3/2012 s. 282 under bildet skal det stå:

  Foto Lasse Berre

  Vi beklager feilen. Den er rettet i nettutgaven.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media