Engasjerende legethriller

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Mjåset, Christer

  Hvite ravner

  345 s. Oslo: Gyldendal, 2012. Pris NOK 379

  ISBN 978-82-05-40107-5

  Christer Mjåset (f. 1973) er lege og skjønnlitterær forfatter. Han har tidligere utgitt to novellesamlinger og en roman. Handlingen i romanen Hvite ravner er lagt til Nevrokirurgisk avdeling, Haukeland universitetssykehus i Bergen. Forfatteren poengterer i etterordet at romanen ikke er et forsøk på å beskrive forholdene ved denne avdelingen.

  Tre leger i spesialisering, alle i vikariater, står i sentrum for handlingen: Mathias Grande, Werner Schlunk og Thea Michelsen. Det borger for spenninger og konflikter da de forstår at de vil bli konkurrenter til to utdanningsstillinger som skal lyses ut. Vi presenteres for øvrig for et rikt persongalleri av venner, familie og andre leger ved avdelingen, deriblant den kloke overlegen og «returbukken» Per Irgens (som ifølge etterordet er «løst basert på nevrokirurgen Knut Wester»).

  Pasientene er knapt representert, og skildringer av det kliniske arbeidet begrenser seg i hovedsak til beskrivelser av kirurgiske inngrep og dialoger mellom leger og sykepleiere. Teksten har således noe til felles med romaner som The house of God (1978) av Samuel Shem og P.C. Jersilds Babels hus (1978). Det er intrigene og maktspillet mellom legene som driver handlingen fremover, hvor også privatlivet og forskningen representerer dramatiske grenseflater mot livet i klinikken. Fortellingen utvikler seg etter hvert til en thriller spekket av drama og kriser, hvor den enes død ser ut til å kunne bli den andres brød. Ravner er som kjent åtseletere.

  Mjåset skriver klart og lett. Teksten flyter godt, og den inneholder mange presise observasjoner og gode refleksjoner. Romanen viser på et vis frem mulige virkninger av et uforutsigbart utdanningssystem for leger: «Det er ingen struktur i opplæringen heller. Enhver må klare seg selv, bruke albuer for å komme seg frem […] De blir som oss. Like egoistiske og like dårlige mennesker.» Samtidig forstår leseren at nevrokirurgien må tillate seg en seleksjonsprosess, hvor man som fagmiljø over tid kan avklare hvem som duger, og hvem som ikke gjør det – menneskelig og kirurgisk. Vilje og evne til å utfordre seg selv og evne til ærlig å være åpen om egne feilgrep, fremstår også som et kjernetema i fortellingen.

  Med Hvite ravner har Mjåset skrevet en svært god og engasjerende legethriller, hvor han tematiserer grunnleggende spenninger og spørsmål alle leger vil kunne stå overfor.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media