Nødvendig maktskifte?

Stine Bjerkestrand Om forfatteren
Artikkel

Annette Giljes respons i Tidsskriftet nr. 5/2012 (1) føyer seg inn i rekken av flere liknende reaksjoner jeg har fått i sosiale medier på lederartikkelen Maktskiftet (2). Mange ønsker å fortelle meg at gradert trening ikke virker, at jeg ikke lytter til pasientenes erfaringer og at jeg ikke anerkjenner Fluge og medarbeideres forskning.

Jeg er ikke lege og tar derfor heller ikke i lederartikkelen stilling til behandling av kronisk utmattelsessyndrom (2). Jeg har kun pekt på at det finnes ulike alternativer, hvorav ett har fått svært mye oppmerksomhet i både sosiale og «tradisjonelle» medier, og at dette har gitt gjennomslag.

Reaksjonene Maktskiftet er blitt møtt med, bidrar til å illustrere mitt poeng om mediemakt. Trykket i sosiale medier fra den ene siden i denne polariserte debatten har vært tankevekkende. Det har gitt meg ny forståelse for dem som både i mediene og direkte til meg har sagt at de ikke lenger orker å delta. Når man tillegges meninger man ikke har og deretter stilles til veggs for disse, blir reell meningsutveksling vanskelig og motivasjonen for å delta lav. Analysen i lederartikkelen har vist seg å være mer presis enn jeg var klar over på forhånd.

Anbefalte artikler