Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

Anne Gitte Hertzberg

I dette nummeret

Nyheter

Ragnhild Ørstavik
Stine Bjerkestrand Nesje
Charlotte Haug
Ebba Wergeland
Siren Haugland

Medisin og vitenskap

Aksel Tveråmo
Odd Steffen Dalgard
Bjørgulf Claussen
Anneline Paulsen
Elisabeth Edvardsen
Leif Brunvand
Nils Kolstrup
Christian Vold*
Hasse Melbye
Veslemøy C. Garmark
Stein Harald Holmedal
Tanja K. Rønsen
Johan N. Bruun
Rolf Lindemann
Bjarne H. Løkvik
Jan Øystein Berle
Olav Spigset
Anders Vik
Satish Kumar
Kulbir Singh
John-Bjarne Hansen
Per G. Bjørnstad
Bjarne Smevik
Henrik Holmstrøm
Erik Thaulow
Petter S. Hagemo
Halfdan Ihlen
Reidar Bjørnerheim*
Harald L. Lindberg
Egil Seem
Tor Inge Tønnessen
Olav Hustveit
Erik Fosse
Solveig Andersen
Helge Refsum
Lars Tanum
Hans Magne Gravseth
Ebba Wergeland
Johan Lund
Hans Magne Gravseth
Johan Lund
Ebba Wergeland
Bjørn Hilt*
Kurt Kvenild
Harald Stenersen*

Profesjon og samfunn

Tom Sundar
Per Holck
Eivind Haga
Bjørn Backe
Peter Kjær Graugaard

Kommentar og debatt

Ingrid Os
Ingrid Toft
Jarle B. Johansen
Hans Kristian Bakke
Ingolf Flateland
Steinar Westin

Oss imellom

Astrid Marie Nylenna

Aktuelt i foreningen

Hans Kristian Bakke
Lise B. Johannessen
Lise B. Johannessen

På tampen