Endring av krav til deltakelse i vaktarbeid

Artikkel

Helsedepartementet har på bakgrunn av tilråding fra Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling, basert på Legeforeningens innstilling, fattet slikt vedtak:

Bestemmelser for spesialistutdanningen § 5 – Krav til tjeneste – 2. avsnitt – endres slik: For at en leges tjeneste på et utdanningssted skal godkjennes som spesialistutdanning, kreves det at legen har vært tilsatt der/har avtale og deltatt i alle oppgaver i arbeidsforholdet. For leger på sykehus betyr dette blant annet full deltakelse i avdelingens vaktplan der hvor det er etablert. For utdanningen i allmennmedisin betyr dette deltakelse etter vaktplan i den kommunalt organiserte legevaktordning.

Ikrafttreden umiddelbart.

Anbefalte artikler