Legeetikkens forpliktelser foran nasjonal lovgivning

Lise Berit Johannessen Om forfatteren
Artikkel

World Medical Association understreker at legeetikkens forpliktelser må gå foran nasjonal lovgivning når lovverket åpner for en atferd som er i strid med legeetikken.

Belgisk lovgivning tillater aktiv dødshjelp. Tilsvarende påtrykk ser man i andre land. Dette er helt uakseptabelt i forhold til den medisinske profesjonens etiske regler, mener Verdens legeforening. Foto EPA/SCANPIX

Bakgrunnen for at World Medical Associ-ation (WMA) har utarbeidet sin uttalelse, er legers bekymring over at medisinsk etikk er blitt underordnet nasjonal lovgivning, blant annet i land som tillater aktiv dødshjelp.

En resolusjon, vedtatt i WMAs etiske råd på et møte i Frankrike 18. mai i år, fastslår at når nasjonal lovgivning er på kollisjonskurs med medisinsk etikk, bør enkeltleger og legeforeninger i de landene der dette er tilfelle arbeide for å endre lovgivningen. I tilfeller der slike konflikter oppstår, vil legeetikkens forpliktelser gå foran nasjonal lov, mener WMA. Resolusjonen er publisert på organisasjonens nettsider (www.wma.net).

– For øyeblikket eksisterer det en lov i Belgia som tillater aktiv dødshjelp, og det er krefter som arbeider for å tilpasse de etiske reglene til nasjonal lovgivning. Tilsvarende påtrykk ser man i andre land. Dette er helt uakseptabelt i forhold til den medisinske profesjonens etiske regler, sier Dr. Yoram Blachar, leder for det etiske rådet i Verdens legeforening.

– Ved å utarbeide erklæringen om legers etiske forpliktelser, uttrykker WMA sin støtte til belgiske leger som vil innrette seg i henhold til legeetiske normer og som avviser å underlegge seg den nye loven.

Det heter videre i erklæringen at WMA anerkjenner at leger av samvittighetsgrunner må ha rett til å reservere seg mot å utføre handlinger som er i strid med anerkjent legeetikk.

Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=19189

Anbefalte artikler