Arbeidsmedisin

Anne Gitte Hertzberg Om forfatteren
Artikkel

Foto Studio Apell

I Tidsskriftet nr. 15 – 17/2003 har vi en temaserie om arbeidsmedisin. I artikkelen om arbeidsskader i Oslo analyserer Gravseth og medarbeidere registrerte skader behandlet ved Legevakten i Oslo. Det viser seg at håndverkere stadig er en høyrisikogruppe. Det vanligste skadestedet ved alvorlige skader er «byggeplass», og ulykker skjer oftest ved fall fra stillas og stiger.

Fall kan medføre store skader og dødsfall. Selv fall fra en meters høyde kan forårsake livsvarige skader. Stillaser mangler ofte tilfredsstillende rekkverk eller tilstrekkelig fundamentering. Stiger kan mangle sikring mot velt. Enkelte støtter stiger i trapp ved å bygge opp klosser under det ene beinet. Fall i trapp gir flere slag mot kroppen enn fall på flatt underlag. Verktøy som henger rundt livet eller ut av lommer, kan forverre skadene.

Funnene ved Legevakten i Oslo samsvarer med europeiske tall. Innen EU/EØS er bygg- og anlegg den bransjen som er mest utsatt for ulykker, og europeiske arbeidstilsyn gjennomfører nå en felles kampanje hvor hensikten er å forebygge fallulykker. Som ledd i kampanjen ble det i Norge foretatt en landsdekkende aksjon i juni (1). Av de kontrollerte arbeidsplassene fikk man ved 47 % pålegg om å utbedre ett eller flere forhold relatert til arbeid i høyden, ved 20 % ble arbeidet helt eller delvis stanset. Resultatene fra kampanjen vil danne grunnlag for videre oppfølging av bransjen.

Lav pris og kort byggetid er vanlige krav fra både private og offentlige oppdragsgivere. Planlegging og gjennomføring av sikkerhetstiltak på byggeplassen krever både penger og tid, og kan være fristende å droppe for å få oppdrag og gevinst. Heldigvis begynner mange firmaer å anse sikkerhetsarbeid som nødvendig og verdifullt i et lengre perspektiv.

Anbefalte artikler