Nylenna skal lede offentlig utvalg

Artikkel

Magne Nylenna, tidligere generalsekretær i Legeforeningen og redaktør av Tidsskriftet, blir leder for utvalget som skal utrede reguleringen av medisinsk forskning. Utvalget skal gjennomgå reguleringen av medisinsk forskning som involverer mennesker og menneskelig biologisk materiale. Med seg får han 13 personer med bakgrunn fra forskning, medisin, jus, etikk og næringsliv. Utvalgets mandat er å vurdere regler og retningslinjer for medisinsk forskning.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1809

Anbefalte artikler