Allmennleger kan for lite om osteoporose

Ingrid M. Høie Om forfatteren
Artikkel

Norsk Osteoporoseforening savner oppmerksomhet fra leger. – Bruk oss! Vi har oppdatert informasjon og kunnskap om det som skjer innen osteoporose og beslektede sykdommer, sier leder Bjørg Brinchmann.

Pasientforeningen driver blant annet et informasjonssenter i samarbeid med Aker universitetssykehus HF. Senteret som ledes av professor Jan A. Falch, er bemannet med lege, fysioterapeut og sykepleier og har åpen telefonlinje fem dager i uken. Senteret tar imot henvendelser fra hele landet, gir informasjon til pasienter og pårørende og sender ut gratis informasjonsmateriell.

– Pasienter opplever at de får lite hjelp og informasjon av allmennlegen. De melder til oss at de svært sjelden blir henvist til senteret av leger. Alle legekontorer har fått tilsendt en veileder om osteoporose, utarbeidet av Falch. Mye tyder på at den er lite i bruk. Det er også få leger på kursene vi holder for helsepersonell, opplyser Brinchmann. For å få opp interessen blant leger, deler foreningen nå ut 10 000 kroner for beste oversiktstartikkel om osteoporose.

– Vi er mer opptatt av forebygging enn behandling. Det er mulig å forebygge osteoporose, men leger formidler ofte at det ikke er noe å gjøre, opplyser Brinchmann. – Grunntanken er at kvinner i risikogruppene endrer livsstil før de er 50 år, det vil si at de ikke røyker, at de sørger for et kosthold med tilstrekkelig vitamin D og kalk og at de mosjonerer.

Alle kan få osteoporose, men særlig utsatt er kvinner med tidlig menopause, kvinner som har hatt anoreksi, kvinner hvis mor har osteoporose og kvinner som trener intensivt. – Vi er bekymret for godt trente unge kvinner, for eksempel konkurranseløpere. Høyt treningsnivå fører ofte til uteblitt menstruasjon og lavt østrogennivå. Nå tar vi tak i dette ved å henvende oss til idrettsmiljøer, sier Brinchmann.

Norsk Osteoporoseforening (www.nof-norge.org) er en underavdeling av Norske Kvinners Sanitetsforening og har rundt 3 000 medlemmer. Foreningen ble stiftet fordi sanitetskvinnene ønsker å bidra til å løse gåten omkring osteoporose. Pasientforeningen sprer informasjon og støtter forskning om årsaker, utbredelse og behandling av osteoporose. Foreningen har også støttegrupper hvor deltakerne kan dele erfaringer

Anbefalte artikler