Lettere å takle død etter eutanasi?

Artikkel

Familie og nære venner takler sorgen bedre når kreftpasienter dør som følge av eutanasi enn når de dør naturlig.

Det viser en studie fra Nederland nylig publisert i BMJ. Etterlatte etter kreftpasienter som dør etter dødshjelp, har færre sorgsymptomer og posttraumatiske stressreaksjoner enn etterlatte etter kreftpasienter som dør en naturlig død, ifølge den nederlandske studien.

Forskerne har undersøkt 189 familiemedlemmer og venner av terminalt syke kreftpasienter som døde som følge av eutanasi, og 316 familiemedlemmer og venner av kreftpasienter som døde en naturlig død i perioden 1992–1999.

Forskjellene forskerne fant mellom gruppene i måten å takle sorgen på, var uavhengig av andre risikofaktorer. Forklaringer på forskjellene kan være at familiemedlemmer og venner av pasienter som dør etter eutanasi har bedre muligheter for å ta farvel, er mer forberedte og har lettere for å snakke om døden, tror forskerne. De påpeker at resultatene fra studien ikke må tolkes som en appell for eutanasi, men som en appell for samme omsorgsnivå og åpenhet for alle pasienter som er dødende.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=2154

Anbefalte artikler